Naši konzultanti

 

Lucie Meškanová

Provázím lidi na cestě k sobě sama.

Pomáhám klientům zpracovávat a pochopit smysl událostí, které vnímají jako traumatické. K práci s barvami jsem se dostala náhodou". Při práci s klienty jsem jednoho dne začala přikládat intuitivně na místa na jejich těle ruce a začala jsem „vidět“ barvy. Viděla jsem temnotu vycházející z těla, někdy až připomínající černý dým a vedla klienty k tomu, aby si vizualizovali bílé světlo a s výdechem odevzdávali vše temné, staré a nepotřebné. Časem jsem viděla při práci na těle celou barevnou škálu a často konkrétní barevný paprsek vnímali při práci i někteří klienti. Tato praxe mne dovedla k systému terapeutické práce s barvami Aura-Soma. Dnes říkám, že si mne Aura-Soma zavolala.

Absolvovala jsem kurz Aura-Soma I.-III. a poznané se mi propojilo s mými znalostmi a zkušenostmi z práce s traumatem.

Dnes mne Aura-Soma provází na všech seminářích i při individuální práci s klienty a se stále větší pokorou pozoruji její jemné a přitom velmi hluboké působení. Skrze výběr barev se dostaneme jednoduše k tématu, které je právě na povrchu a které je připraveno být viděno a proměněno. V práci na konstelačních seminářích je nám Aura-Soma nápomocná se zpracováním hlubokých transformačních procesů a umožňuje nám věci snadněji odevzdat a jít dál. Při individuální práci s klienty doporučuji klientům nechat se „zavolat“ lahvičkou, které jim nyní nejvíce pomůže. Často také volíme konstelační náhled, který nám pomůže při výběru té „pravé lahvičky“ pro nejvyšší dobro klienta v daném čase.

Jste-li inspirováni, těším se na společnou práci.  

Cena konzultace v rozsahu cca 1,5 hodiny: 700,- Kč

Kontakt: lucie@meskanova.cz   mob: 777 27 54 27, www.luciemeskanova.cz

 

Nově nabízíme také konzultace v Ruském jazyce:

 

Жербер Лилия PhD –

Психолог, психотерапевт.
Сертифицированный консультант системы Аура-сома.

- Аура-сома стала частью моей жизни и жизни моей семьи. Это удивительно точный метод психологической диагностики и очень тонкий способ взаимодействия с подсознанием. Это психотерапия на грани чуда…

Когда я впервые встретилась с Аура-сомой в качестве клиента, то сразу влюбилась в силу и красоту этой системы. После получения титула сертифицированного консультанта, вот уже пять лет работаю этим методом как точнейшим психоаналитическим инструментом, способным связать сознание и подсознание клиента.
Это очень действенный метод, соответствующий темпу сегодняшнего дня.
Часто, достаточно лишь одной консультации, которая становится толчком – выходом из жизненного кризиса, череды проблем и негативных ситуаций.
Это очень мягкий, неинвазивный метод, где роль консультанта сведена к минимуму – обеспечить клиенту контакт с его подсознанием, которое хранит ответы на все поставленные вопросы.
Консультация Аура-сомы – это прожитая в безопасности «маленькая жизнь», которая меняет наш взгляд на мир. После нее мы выходим в реальную Жизнь и начинаем притягивать другие ситуации, события и других людей.

- Вы можете придти к Аура-соме с любым вопросом и с любой ситуацией. Решение уже заложено в вашем желании прийти.

Kontakt: mobil: 774 097 708,  lgerber@seznam.cz

 

Lilia Gerber PhD.

psycholog, psychoterapeut, certifikovaný konzultant Aura-Soma®.
Barevný systém - Aura-Soma® se stal součástí mého života i života mé rodiny již před delší dobou.

Aura Soma® pro mne znamená překvapivě přesnou metodu psychologické diagnostiky a velmi jemný způsob, jak komunikovat s vlastním podvědomím . Je to psychoterapie na pokraji zázraku.

Když jsem se poprvé seznámila s Aura-Somou jako klient, okamžitě jsem se zamilovala do krásy a síly tohoto systému. Po absolvování všech dostupných kurzů a obdržení titulu certifikovaný konzultant Aura-Soma®, pracuji v posledních pěti letech s touto metodou ve své terapeutické praxi, Aura-Somu® používám jako hluboký psychoanalytický nástroj sloužící k propojení podvědomí a vědomí.

Aura Soma® je pro mne velmi účinná metoda odpovídající tempu dnešní doby. Často může stačit pouze jedna konzultace, která nám pomůže v životní krizi zneutralizovat negativní stav a může nás nasměrovat dále. Je to velmi jemná, neinvazivní metoda, při které je úkolem poradce – zajistit kontakt klienta s jeho podvědomím, kde může klient nalézt potřebné odpovědi na všechny své životní otázky.

Na konzultaci ke mně můžete přijít v jakkoliv složité situaci a s otázkami k rozličným tématům vašeho života.

Řešení je již zabudováno v touze přijít.

Kontakt:  774 097 708,  lgerber@seznam.cz