Nový Pomander 16 - Magenta

 

Pomander_Magenta
Barva: světlá magenta (purpurová)
Vůně: svěží, květinová
Energie krystalů: granát, sugilit
Nový magentový pomander se narodil 21. června 2016
V systému Aura-Soma se nové pomandery rodí jen zřídka a tak se letní slunovrat 2016 stal výjimečným dnem.
Purpurová naplňuje všechny naše činnosti láskou. Pomáhá propojit subjektivní a objektivní vnímání a vede nás k tomu, abychom jednali s větší péčí a laskavostí. Probouzí v nás uvědomění si toho, nakolik jsme sami tvůrci vlastní reality. Vede k moudrosti a uvážlivému jednání.
Ve výzvách života nám Magentový pomander pomáhá přerůst sebe sama.
Tento pomander probouzí sladkost života

Mike Booth k tomuto pomanderu:

"V systému Aura-Soma jsou "láska shůry" a "láska v každodenních maličkostech" téměř synonymy a obojí úzce souvisí s energií barvy magenta. Láska není jen řešením - je také klíčem k našemu léčení.
Pokud nemilujeme sami sebe, jaká je šance, že budeme milovat druhé?

Připomeňme si, kdo je tím nejdůležitějším, koho bychom měli milovat především, a ponořme se do paprsku magenty. Pokud chcete, řekněte přitom sami sobě tato slova, vycházející ze středu vašeho bytí:
"Tuto posvátnou substanci teď přináším sobě, pro sebe. Miluji sám/a sebe a vnímám lásku shůry."

Když se pak přes nás rozšíří vlna magentové energie, můžeme sledovat, jak se purpurová barva rozzáří o něco více."