Pátá (krční) čakra

8 7 6 5 4 4,5 3 2 1
© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.