09 - Srdce v srdci

 

Horní barva: tyrkysová
Dolní barva: zelená
Výsledná barva: tmavě tyrkysová
Čakra: srdeční
Tarotová karta: Poustevník
I-ťing: 9. Hexagram - Podrobení malého
Pomander: tyrkysový a smaragdový
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Individuální pouť za pravdou.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Nezištný člověk. Je v kontaktu se svým vlastním nevědomím, se svým vnitřním hlasem. Odhaluje skrytá tajemství života a dovede je interpretovat. Má malířské, básnické a filozofické nadání. Zabývá se otázkami, které se týkají celého lidstva. Velmi rozvinutá bytost, která dokáže hovořit z vyššího, univerzálního hlediska a může tedy oslovit velké množství lidí.

Ke zpracování: Má sklon k sebeklamu a také k obelhávání a klamání jiných. Je žárlivý a rád šíří pomluvy. Všech těchto slabostí si není vědom.

Spirituální rovina: Pomáhá dostat se z přechodného stadia, překonat osamělost a vstoupit do stavu spojení se všemi bytostmi. Propůjčuje spirituální ochranu. Podporuje proces obrácení se do svého nitra a učení se sebedůvěře. Tento flakón "transcendentálního srdce" (ananda kanda) představuje vývoj pravého já. Modrá a zelená tvoří tyrkysovou, která představuje mysl a tělo v duševní formě - v harmonii s mírem nebeské modři, která přichází s uvědoměním si našeho vyššího já. Zde nenajdeme ani stopy po zmatcích, které doprovázejí čistě fyzický růst. Symbolizuje povznesení srdce uvolněním starých emocionálních vazeb a příchod nového. Představuje také komunikaci tohoto srdce.

Mentální rovina: Pomáhá uvědomit si podvádění sebe sama a najít nový směr, zvláště ve vztahu ke komunikaci (např. při strachu veřejně promluvit).

Emocionální rovina: Pomáhá zvládat takové pocity jako žárlivost, idealizovanou zamilovanost, staré emocionální provázanosti a osamělost.

Tělesná rovina: Zmírňuje všechny obtíže v oblasti břicha včetně zad, zvláště vážné srdeční choroby, astma a bronchitidu. Vyrovnává činnost brzlíku.

Místa vhodná pro aplikaci: V oblasti celého hrudníku.

Zvláštnosti: Pomáhá v reinkarnační terapii navazovat spojení s inkarnacemi z Atlantidy.

Afirmace:

Při hledání pravdy naslouchám svému vnitřnímu hlasu.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.