102 - Archanděl Samael

 

Horní barva: tmavě olivová
Dolní barva: tmavě purpurová
Výsledná barva: tmavě purpurová
Čakra: všechny, zvláště srdeční a solární
Pomander: olivový a tmavě purpurový
Patří do sady: andělské
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Tváří v tvář obtížím nalézáme novou naději.
Archanděl Samael nás učí neodmítat, co nechceme vidět

Pozitivní charakteristika osobnosti: O Samaelovi se říká, že je nejkrásnější z archandělů. Má prý dvanáct křídel, podobně jako Metatron. Říká se mu také „Anděl smrti“ nebo „Boží jed“. V tarotu bývá Samaelovi přiřazována karta Věž, která v systému Aura-Somy patří fialové na fialové (B16) a světle modré na světle žluté (B94). Samael je často spojován s Martem, planetou, která pro nás obvykle představuje válku a konflikt. Pokud se však na energii Marta podíváme hlouběji, můžeme v ní objevit možnost většího probuzení, nalezení disciplíny a schopnost udělat to, o čem víme, že je nezbytné pro náš vývoj.

Ke zpracování: Může se jednat o nejrůznější strachy a obavy, které náhle vyplouvají na povrch. Prohlubující se úzkost začíná být nezvladatelná. Samael přináší možnost tyto obavy vyřešit a otevřít se nové vnitřní radosti. Samael se také vztahuje ke ztrátám zaviněným válkou, k lásce, která nemohla dojít svého naplnění. Součástí tématu temně olivové a temně purpurové je i rozpad starého, aby mohlo vzniknout nové.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem spodního konce hrudní kosti, v horní části břicha a kolem dolního okraje hrudního koše -- v pásu kolem celého těla. Tuto lahvičku můžeme také nanášet na zadní část hlavy a na oblast korunní čakry, zvláště v emocionálně vypjatých situacích nebo při bolestech hlavy.

Zvláštnosti: Poprvé se v systému Aura-Somy objevuje v hodní části lahvičky tmavý barevný odstín. Naznačuje prohloubení ženské intuice. Může být vůdčím světlem naděje pro budoucnost. Představuje nutnost zpracovat mnoho věcí týkajících se našich rozhodnutí a směru, kterým jdeme. Ve vědomé mysli (žlutá) se nachází strach, který je zapotřebí zpracovat v našem vlastním prostoru (zelená). Pokud tento strach dokážeme vyřešit, objeví se potenciál nesmírné radosti -- jeden z mnoha skrytých aspektů hlubšího tónu olivové. Tmavě purpurová v dolní části lahvičky znamená, že nyní potřebujeme v hloubi duše více než kdy dříve důvěřovat nebeské lásce. Šok nás vytlačil z pocitu bezpečí (skrytá červená ve tmavě purpurové) a nyní máme příležitost vidět věci novým způsobem. Je to příležitost znovu dávat lásku do každodenních maličkostí, plně zaměřit svou pozornost a péči na to, co právě děláme. Tato péče by se také dala nazvat vědomější pozornost. Olivová je cestou, jak ze svého nitra plně vykořenit konflikty. Nepoužívat násilí, nevytvářet odpor, ale vejít do skutečného vnitřního míru (skrytá modrá), do naděje, která nás vede k budoucnosti. V této lahvičce se nachází mnoho úrovní polarity a paradoxu. Dokonce i barvy -- olivová a purpurová -- stojí na barevné růžici naproti sobě. Obsahuje barvy dávného Taa, zelenou a červenou, které vyjadřují polaritu stvoření. Chceme-li vnímat celistvě, musíme sjednotit polarity uvnitř sebe.

Poznámka: Samael se narodil v poledne 25. září 2001, ale jeho příchod na svět začal už v úterý 11. září 2001 odpoledne. Souvislost s tarotovou Věží je tedy více než zřejmá. Možná, že potřebujeme ve světle nového porozumění přehodnotit všechno, čemu věříme, všechny naše ideály. K tomu nás také archetyp Věže vyzývá: nesoudit a dovolit věcem být takovými, jaké jsou. Samael nám pomáhá spatřit, kde se nacházejí naše falešné hodnoty a jakým způsobem je máme zpacovat. Není to lahvička, která by vyvolávala rychlou změnu člověka nebo jeho situace. Samael přináší novou naději na změnu v nitru naší bytosti. Rudolf Steiner i jiní tvrdili, že Samael vládl Zemi před archandělem Gabrielem -- v letech 1190--1510.

[EN/DE]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.