104 - Archanděl Chamael

 

Horní barva: perleťová světle růžová
Dolní barva: purpurová
Výsledná barva: purpurová
Čakra: zvláště první, srdeční a osmá
Pomander: růžový a tmavě purpurový
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Láska, obdiv a vděčnost.
Posílení srdce a ženského aspektu.

Chamael patří k sedmému paprsku - růžovému či purpurovému. Jeho barvy - perleťová růžová s purpurovou jsou kombinací, která je pro naši dobu zcela výjimečná. Přináší řešení konfliktu mezi láskou a válkou. Zrodil se, aby na naší planetě pomohl řešit a posílit ženský aspekt. Pomáhá těm, kteří provádějí hlubší práci sami se sebou, aby dokázali zaujmout roli nezaujatého pozorovatele a proniknout hlouběji do ženské vnímavosti. V jeho barvách se objevuje další perleťový tón - stříbrný. Stříbřité částečky pomáhají přinášet do vědomí ženskou intuici a s ní i možnost léčení ženského aspektu, přehodnocení a nové chápání světla z hlubších rovin vnímavosti.
Chamael může být nápomocný při rozvíjení srdce a otevírání smaragdu srdce. Pomáhá s kvalitami soucítění, zlepšuje komunikaci, vyrovnává lásku k sobě se schopností tuto lásku přenášet na druhé. Pomáhá léčit rozštěp v základní rodině, překonávat konflikty a obnovovat harmonii s těmi, s nimiž jsme byli v rozepři.
Růžová energie v horní části lahvičky má v sobě schopnost odpoutanosti a představuje také energie perlorodky - utrpení oddělenosti části nás samotných, které jsme vytvořili svými tužbami a neuspokojeným chtěním - tedy nesprávnou identifikací. Růžová energie nás přenáší do hlubších rovin sebepřijetí, kde může toto utrpení zmírnit. Identifikaci zde chápeme jako postoj posuzování sebe či ostatních, nebo jako stav, který je jakýmkoliv způsobem negativní a odvádí naše „Já“ do oddělenosti.
Chamael, jeden z božských knížat, nám přišel pomoci s posílením dobrých úmyslů, zvláště v práci na sobě samých. Někdy bývá také považován za jednoho z knížat ctnosti a za vůdce všech archandělů. Chamael je jedním ze sedmi archandělů u Božího trůnu. Říká se o něm, že je „jedním ze svatých andělů, které Bůh pověřil, aby se starali o ty, jenž směřují vzhůru“. Chamael vytváří světlo ve fyzickém světě a důvěrně rozmlouvá se světelnými frekvencemi hvězd a mlhovin. K jeho atributům patří disciplína, záliba v mezilidských vztazích, radost, štěstí a krása ve všech věcech.
Jméno Chamael znamená „Ten, který vidí Boha“. Jeho poselstvím je: „Důvěřuj a věz, že všechno je v nejlepším pořádku“, dokonce i tehdy, když se zdá, že tomu tak není, když jsme se o to předtím marně pokoušeli. „Je to, jaké to je.“

Zvláštnosti: Narodil se 6. října 2004 v 9.15. Clara Clement ve své knize „Angels in Art“ z roku 1898 uvádí, že Chamael byl andělem, který se zjevil Ježíšovi v zahradě Getsemanské. Chamael patří ke znamení Panny, k planetě Marsu a ke středě.

Afirmace:

„Důvěřuj a věz, že všechno je v nejlepším pořádku.“
„Je to, jaké to je.“

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.