25 - Flakón pro rekonvalescenci

 

Horní barva: červenofialová
Dolní barva: purpurová
Výsledná barva: zářivě červenofialová
Čakra: korunní
Tarotová karta: Žezlový rytíř
I-ťing: 25. Hexagram - Nevinnost
Pomander: fialový a tmavě purpurový
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Osvobodit se od zklamání.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Léčitel, dávající velké množství energie. Je schopen hlubokého vhledu do svého nitra. Dokončuje věci, které si předsevzal. Miluje lidi, má k nim vřelý vztah a často pracuje v oblasti péče o lidi. Dokáže být spirituálním válečníkem, event. průkopníkem.

Ke zpracování: Prožívá extrémní rozčarování. Neví, jak by se mohl uzdravit a zotavit. Možná prodělal těžkou nemoc nebo operaci, ale vnitřně se s tím ještě nevyrovnal.

Spirituální rovina: Otevírá informacím „z hyperprostoru“. Je zdrojem duchovního vědomí a síly pro uchopení nedosažitelného. Osvobozuje od spirituálního utopismu. Přináší představu o tom, co znamená "Božský plán“.

Mentální rovina: Stimuluje kreativitu. Umožňuje vyrovnat se s vážnými zklamáními z minulosti. Působí proti nervozitě a iluzorním představám.

Emocionální rovina: Utváří perspektivu a přináší odvahu. Umožňuje překonat výstřední sexuální potřeby. Pomáhá zprostit se přehnaných požadavků na lásku a péči.

Tělesná rovina: Zmírňuje následky těžkých nemocí a náročných operací stejně jako všech nervových obtíží, např. bolestí nervů. Snižuje potřebu příjmu draslíku v potravě.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé hranice vlasového porostu.

Zvláštnosti: Tato substance je velmi účinná u myalgické encefalomyelitidy, nemoci, jejímiž příznaky jsou extrémní letargie a únava, stejně jako bolesti hlavy a svalstva. V nejtěžších případech se objevuje i dočasné ochrnutí. Tato substance může působit podpůrně také tehdy, pokud už je překonáno akutní stadium choroby.

Poznámka: Jediný flakón, který obsahuje červenofialovou barvu

Afirmace:

Už se nezabývám tím, co mi přineslo zklamání.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.