35 - Přátelskost

 

Horní barva: růžová
Dolní barva: fialová
Výsledná barva: fialová
Čakra: bazální a korunní
Tarotová karta: Žezlová dvojka
I-ťing: 35. Hexagram - Pokrok
Pomander: růžový a fialový
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Láskou se přibližovat duchovnu.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Má hluboké uspokojení z toho, když může pomáhat jiným a tím pomáhá i sobě. Má léčitelské nadání a dokáže léčit i na dálku. Jeho/její myšlenky řídí láska. Jedná se o jemnou, duchovní duši, která usiluje o blaho celého lidstva. Je ve spojení s "vyšší" láskou. Má sebedůvěru a sílu.

Ke zpracování: Vláčí s sebou potlačený vztek a frustrace z dětství. Přeje si pomáhat z egoistických důvodů. Nechá se lehce ovládat. Je přecitlivělá a snadno upadá do depresí.

Spirituální rovina: Vrací energii lidem, kteří pomáhají druhým (při syndromu „burn out“ - „vyhoření“ - pozn. překl.). Ochraňuje před agresivní energií. Oživuje mysl i duši. Dává schopnost empatie (vciťování se) pokud jde o vlastní osobu i o druhé. Pomáhá dostat se do spojení s účelem našeho života.

Mentální rovina: Podporuje sebepřijetí a rozvoj intuice. Otevírá lásce. Všechny ty „obehrané desky“ se stávají zbytečnými - tzn. věci, které si člověk dlouho namlouval nebo si nechal namlouvat. Oprošťuje od přecitlivělosti a přílišné sebelásky.

Emocionální rovina: Ruší staré vzory zoufalství. Pomáhá člověku vypořádat se se zklamáním v lásce a s velkými depresemi.

Tělesná rovina: Podpůrný prostředek v klimaktériu, při bolestech na prsou a hlavy, při nespavosti zvláště tehdy, je-li zapříčiněna emocionálními problémy. Sexuální život se stává něžnější.

Místa vhodná pro aplikaci: Po celém těle.

Zvláštnosti: Pomáhá v situacích, kdy člověk trpí fyzickou bolestí, která nemá žádnou reálnou příčinu.

Afirmace:

Léčením druhých léčím sám sebe.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.