39 - Egyptský flakón (II) - Loutkář

 

Horní barva: fialová
Dolní barva: zlatá
Výsledná barva: oranžová
Čakra: korunní a solární
Tarotová karta: Kalichový rytíř
I-ťing: 39. Hexagram - Překážka
Pomander: zlatý a fialový
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Léčení nejhlubší úzkosti

Pozitivní charakteristika osobnosti: Má sílu změnit svět a přitom si uvědomuje, že tato změna musí začínat u člověka samotného. Je svobodný/á ve svých činech. Má radost ze získávání vědění a rád/a ho předává druhým. Pokorný a důstojný člověk, který dokáže výborně rozlišovat. Má schopnost univerzálního porozumění - to znamená že dokáže vnímat a chápat mnoho věcí v životě. Idealistický „křižák“ s důležitým životním posláním a s velkou vnitřní moudrostí.

Ke zpracování: Hromadí v sobě hluboké nevyřešené úzkosti a nemůže se od nich oprostit. Je zmatený/á a neustále se svým strachem zabývá. Usiluje o věci, jež jsou ve skutečnosti nedosažitelné (v angličtině tzv. „paper moon mentality“). Je pro ni/něj obtížné navazovat přátelství. Odsuzuje sebe i druhé. Oddává se různým fantaziím a iluzím, aby unikl/a realitě.

Spirituální rovina: Vede člověka ke změně ideálů. Zbavuje strachu. Podporuje transformační proces sebepoznávání.

Mentální rovina: Učí člověka větší shovívavosti k sobě samému a tak snižuje jeho potřebu odsuzovat ostatní. Pomáhá mu snadněji se vyrovnat se zmatkem, s fantaziemi a s iluzemi a podívat se na svět mnohem realističtěji.

Emocionální rovina: Umožňuje překonat hlubokou úzkost, ať už současnou nebo z minulosti. Vnáší radost do bezútěšného života. Podporuje soucit a schopnost empatie.

Tělesná rovina: Pomáhá při mentálně podmíněných kožních problémech, při zažívacích obtížích, hiatové hernii a při loupajících se lišejích.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé hranice vlasového porostu a kolem celého břicha.

Zvláštnosti: V reinkarnační terapii zpřístupňuje inkarnace ve starém Egyptě.

Afirmace:

Mnoho se musím učit a mnoho dávat.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.