47 - Starobylá duše

 

Horní barva: královská modrá
Dolní barva: citronová žlutá
Výsledná barva: zelená
Čakra: solární, srdeční, čelní
Tarotová karta: Kalichová čtyřka
I-ťing: 47. Hexagram - Utlačování
Pomander: královsky modrý a žlutý
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Propojit hlavu a tělo.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Má schopnosti mimosmyslového vnímání. Je ve spojení se svým vyšším já. Nosí v sobě mystické vědění. Má jasnou životní orientaci a učí příkladem, který sám dává. Je ve spojení se svým srdcem a dovede to vyjádřit. Jedná, místo aby jen reagoval (akce namísto reakce).

Ke zpracování: Předstírá, jako by byl soustředěný a vyrovnaný, ale ve skutečnosti je za tím velké vnitřní napětí. Těžký případ diletanta. Manipuluje s jinými lidmi. Od života dostává mnoho, ale neví, co si s tím počít. Možná dostává inspiraci, ale tato inspirace je řízena emocemi.

Spirituální rovina: Pomáhá rozvíjet mimosmyslové vnímání a schopnost získávat inspiraci meditací. Spojuje člověka s vyšším já. Podporuje schopnost rozlišování v duchovní oblasti. Zbavuje sebeklamu.

Mentální rovina: Vyvažuje pravou a levou hemisféru, tzn. nastoluje rovnováhu mezi analytickou a kreativní myslí. Usnadňuje logické myšlení a schopnost si vybavovat. Pomáhá formulovat vlastní cíle a získat nový přístup k již existujícímu vědění.

Emocionální rovina: Pomáhá jasněji vnímat emoce a definovat je. Umožňuje lépe se vypořádat s úzkostí, zvláště je-li mentálně podmíněna. Pomáhá při neurózách.

Tělesná rovina: Působí příznivě při degenerativních chorobách (Alzheimerova nemoc apod.), při stavech vyčerpání a při nedostatku vytrvalosti. Mírní bolesti ve střední části zad a srdeční obtíže, pokud jsou mentálně podmíněny.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem plexu solaris a srdeční krajiny i kolem celé hranice vlasového porostu.

Zvláštnosti: Jako „starobylá duše“ se často označuje taková duše, která prošla mnoho inkarnací. Jiní zastávají názor, že všichni lidé jsou „starobylé duše“. Aura-Soma dnes zaujímá k tomuto názvu poněkud rozporuplné stanovisko, neboť u mnoha lidí podporuje duchovní ješitnost.

Afirmace:

Naplno využívám možnosti, které dostávám.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.