49 - Nový posel

 

Horní barva: tyrkysová
Dolní barva: fialová
Výsledná barva: tmavě fialová
Čakra: korunní a srdeční
Tarotová karta: Kalichová dvojka
I-ťing: 49. Hexagram - Převrat
Pomander: fialový a tyrkysový
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Vyjádření pocitů.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Flexibilní, kreativní člověk s mnoha novými myšlenkami a s velkým zájemem o další rozvoj. Má vynikající cit pro rytmus, plynutí i plánování času a slovní nadání. Často pracuje v masmédiích. Svou duchovnost spojuje s praktickým, věcným postojem, zvláště pokud jde o lásku. Dokáže se podělit o své pocity. Uvědomuje si, že pozitivní a negativní stránky, jež vidí na jiných, odrážejí části jeho samotného.

Ke zpracování: Hledá ideální vztah a často tak zmešká možnosti, které se mu právě nabízejí. Člověk zbavený odvahy, s mnoha zábranami pramenícími z pocitů viny. Nedokáže se s lidmi dělit (o peníze, o své pocity, o cokoliv jiného). Připadá mu nesmírně těžké změnit sebe i situaci, ve které se nachází. Dovoluje druhým, aby po něm šlapali.

Spirituální rovina: Pomáhá jasněji rozpoznat vlastní cestu a mluvit s jinými lidmi o duchovních záležitostech. Pomáhá překonat utopismus a přehnaný idealismus. Přináší hluboké porozumění o potřebě změn a tak odstraňuje beznaděj, která mnohé změny doprovází.

Mentální rovina: Pomáhá vypořádat se s problémy s autoritou. Přináší nový pocit rovnováhy, když u člověka převládne analytický způsob uvažování. Spojuje s opravdovostí, důvěrou a schopností rozlišovat, jakož i s citem pro čas - schopností plánovat a správně určovat posloupnost věcí.

Emocionální rovina: Zbavuje starých pocitů viny a sklíčeností, stejně jako starých, emocemi zatížených vzpomínek z dětství. Pomáhá při navazování nových vztahů, vnáší sem pružnost (platí i pro profesní vztahy).

Tělesná rovina: Ulevuje při bolestech ramenou, zvláště v pravém, u „tenisového lokte“, při nosních polypech, při hnisání v čelních dutinách. Harmonizuje brzlík a štítnou žlázu.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem hrudníku a hranice vlasového porostu, při problémech s mluvením kolem krku.

Zvláštnosti: Pomáhá při problémech s řečí, které mají svůj původ v nějakém traumatickém zážitku.

Afirmace:

Otevírám se lásce.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.