51 - Kuthumi

 

Horní barva: světle žlutá
Dolní barva: světle žlutá
Výsledná barva: světle žlutá
Čakra: solární
Tarotová karta: Mečový král
I-ťing: 51. Hexagram - Podněcující
Quintesence: Kuthumi
Pomander: žlutý
Patří do sady: mistrovské
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Intelekt hledající moudrost.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Duchovní bojovník, člověk připravený chopit se iniciativy, když je zapotřebí něco hájit. Vyznačuje se vysokou mentální flexibilitou, nezávislostí myšlení a jednání. Učí a vede formou pomoci, aniž by příliš zasahoval. Inspiruje druhé, aby skutečně prožívali svůj plný potenciál. Je pánem svého osudu. Jeho intelekt je jasný a silný v pozitivním smyslu. Velmi dobře rozumí číslům (ve všech souvislostech, od matematiky až po numerologií).

Ke zpracování: Člověk bez radosti, jenž může být velmi dogmatický, a proto jde životem s klapkami na očích. S obavami hledí do budoucna a bojí se všeho možného, místo aby byl teď a tady. Je nepřizpůsobivý. Příliš mnoho investoval do svého intelektu a vidí, že se mu to stalo překážkou ve vývoji.

Spirituální rovina: Přináší schopnost rozlišování, vciťování se a soucitu. Pomáhá ukazovat druhým lidem směr, kam je jim určeno jít. Vyjasňuje dávnou moudrost.

Mentální rovina: Podporuje proces řešení intelektuálních problémů a pomáhá integrovat vědění a moudrost, které člověk z tohoto procesu získal. Stimuluje mentální flexibilitu. Umožňuje porozumět tomu, jak funguje mikrokosmos.

Emocionální rovina: Pomáhá překonávat různé druhy úzkostí, zejména strach z budoucna. Přináší radost do bezútěšného života.

Tělesná rovina: Při extrémním nechutenství a nadměrné chuti k jídlu (anorexii a bulimii). Při chronickým kožních nemocech, pocitech odporu, při zažívacích potížích a problémech s asimilací výživných látek.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé oblasti plexu solaris.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Zpřístupňuje našemu vnímání svět dévů a andělů a napomáhá komunikaci s těmito bytostmi. Pomáhá nám lépe si uvědomovat říše minerálů a rostlin a komunikovat s nimi, ať už globálně nebo s některými jejich částmi.

Poznámka: Je součástí sady Mistrů

Afirmace:

Stojím u brány a vím, že za ní mě čeká radost.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.