56 - Saint Germain

 

Horní barva: lila
Dolní barva: lila
Výsledná barva: lila
Čakra: korunní
Tarotová karta: Mečová devítka
I-ťing: 56. Hexagram - Poutník
Quintesence: Saint Germain
Pomander: fialový
Patří do sady: mistrovské
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Oprostit se od negativismu na všech úrovních.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Reformátor a učitel plný inspirace, se smyslem pro humor, výborně zvládá myšlenkové procesy a má tvůrčí myšlení. Dokáže se podřídit a ví, kdy je to vhodné. Svou přítomností může pozitivně ovlivňovat různé situace, neboť působí jako katalyzátor. Snaží se být v kondici, protože ví, že je to důležité pro celkový pocit pohody. Má mohutnou intuici a silné psychické schopnosti. Je rád sám a cítí se být doma ve svém vlastním světě, ale také rád cestuje a poznává nové věci.

Ke zpracování: Mučedník v negativním slova smyslu. Je polapen ve svém způsobu myšlení a chování, a proto se ani okolnosti jeho života nijak nemění. Cítí vnitřní stres a připadá mu, že ho materiální svět ohrožuje. Samotář, cítící se jako bezdomovec, v konkrétním i přeneseném smyslu. Touží být kdekoliv jinde, ale ne tady. Je v pasti svého vlastního světa a své minulosti. Fyzické tresty a cvičení dovádí až do extrému.

Spirituální rovina: Je oporou při hledání vyšší pravdy. Zbavuje problémů, které se mohou objevit, jestliže se člověk příliš zabývá utrpením na světě. Spojuje sebelásku s vnitřním mírem. Pomáhá mírnit sebetrýznivý způsob života, nalézt smysl v meditační praxi. Probouzí psychické síly.

Mentální rovina: Přerušuje tok myšlenek, pohybujících se jako v začarovaném kruhu. Stimuluje intuici. Pomáhá oprostit se od sebepopírání a od starých vzorců.

Emocionální rovina: Čistí negativní emocionální vzorce, zvláště ve vztahu ke kritice. Projasňuje konflikty.

Tělesná rovina: Uklidňuje, např. při horečce, při nadměrném rozčilení a při nespavosti. Pomáhá při migrénách a neurotických bolestech hlavy. Možno doporučit zvláště dětem.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé hranice vlasového porostu.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Spojuje mužský a ženský princip osobnosti. Pomáhá lidem, kteří věří, že prošli nějakou náboženskou zkušeností, aby ji dokázali integrovat do většího celku a neviděli ji pouze v náboženském, ale spíše v obecně duchovním kontextu. Tato lahvička se vztahuje k energii Jupitera.

Poznámka: Je součástí sady Mistrů

Afirmace:

Důvěřuji tomu, že pilířem mé intuice je rozum.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.