61 - Sanat Kumara

 

Horní barva: světle růžová
Dolní barva: světle žlutá
Výsledná barva: světle korálová
Čakra: bazální, sakrální a solární
Tarotová karta: Mečová čtyřka
I-ťing: 61. Hexagram - Vnitřní opravdovost
Quintesence: Sanat Kumara
Pomander: růžový a žlutý
Patří do sady: mistrovské
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Osobní ztráta, nadosobní zisk.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Ve všem, co dělá, je přátelský, pozitivní a rozvážný. Ví, co je pro něj dobré. Je si vědom své síly a dokáže ji přirozeně vyjadřovat. Překonal úzkosti a problémy ve svém sexuálním životě a je po této stránce vyrovnaný a šťastný. Má spisovatelské a učitelské nadání a talent pro administrativu. Zná tajemství úspěchu. Je to poctivý člověk s velkým množstvím lásky a citu k sobě i k jiným. Meditaci a reflexi používá velmi konstruktivním způsobem.

Ke zpracování: Potřebuje mimořádně velké množství lásky a velmi ho to tíží. Následkem toho se nedokáže možné lásce otevřít. Inklinuje ke vztahům, které ho uvrhují do závislosti na lidech, ale také na alkoholu nebo drogách. Je sexuálně nezralý a trpí tím. Prodělal osobní ztrátu. Snaží se neustále bojovat, ale nedosahuje valného úspěchu. Domnívá se, že masky, které lidé nosí, představují jejich skutečnou osobnost a nedokáže se za tyto masky podívat.

Spirituální rovina: Umožňuje lépe porozumět utrpení (vlastnímu i ostatních lidí). Vhodný pro všechny problémy ve vztazích. Přináší hlubší rovinu uvědomění - v běžném životě i v meditaci.

Mentální rovina: Pomáhá vyrovnat se s následky možného mentálního zneužívání („mentálním zneužíváním“ se myslí např. situace, kdy rodiče nebo učitel dítěti neustále říkají, jak je nešikovné nebo hloupé či něco podobného).

Emocionální rovina: Objasňuje hluboké úzkosti a jiné ohrožující pocity. Pomáhá oprostit se od zranění a smutku pocházejícího z minulosti, a to i z velmi dávné doby.

Tělesná rovina: U (chronických) kožních nemocí i nervových problémů, např. u Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Pomáhá lépe akceptovat nemoc.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého podbřišku.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. V reinkarnační terapii může tato substance umožnit přístup k mystériím starého Egypta, starého Řecka a doby ještě starší. Tato lahvička se vztahuje k energii Venuše. K tématu zneužívání viz „zvláštnosti“ u flakónu č. 5.

Poznámka: Je součástí sady Mistrů

Afirmace:

Obtížemi života se učím a rostu.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.