63 - Džval Khul a Hilarion

 

Horní barva: smaragdově zelená
Dolní barva: světle zelená
Výsledná barva: zelená
Čakra: srdeční
Tarotová karta: Mečová dvojka
I-ťing: 63. Hexagram - Po završení
Pomander: smaragdový
Patří do sady: mistrovské
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Naučit se rozumět smyslu života.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Velmi otevřený člověk, s odvahou říkat pravdu. Je vždy v pravý čas na pravém místě. Je si jistý svým úspěchem, i když by měl přijít v pozdější části života. Je připraven na každou situaci. Dobrý soudce s porozuměním pro potřeby ostatních lidí. Praktický idealista, který důvěřuje zítřku a pochopil smysl svého života. Je nezištný a chápe starosti těch, s nimiž přichází do styku. Je velmi houževnatý. Milosrdný samaritán v nejlepším slova smyslu. Možná pracuje pro dobročinné organizace. Dokáže dělat nové objevy ve vědě.

Ke zpracování: Utápí se v negativních pocitech a má velké problémy vidět pozitivní stránku věcí. Jeho arogance mu možná brání v úspěchu. Uvízl ve svých úzkostech a svém omezeném myšlení. Tento způsob chování mu překáží zejména ve chvíli, kdy chce vidět pravdu. Nevyužil dobře svého mládí. Nedovede zacházet s časem.

Spirituální rovina: Přináší mír a pocit obnovy. Vytváří kontakt se skutečným účelem života, jakož i s vlastními ideály.

Mentální rovina: Pomáhá při odstraňování fobií, zvláště agorafobie a klaustrofobie. Přináší rovnováhu lidem, kteří mají sklony příliš mnoho dávat.

Emocionální rovina: Otevírá hluboké radosti. Umožňuje překonat úzkosti a problémy s hranicemi.

Tělesná rovina: Při problémech v hrudníku a při bolestech v horní části zad.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého hrudního koše.

Zvláštnosti: Patří k rozšířené sadě Mistrů. V reinkarnační terapii napojuje na inkarnace v dobách, kdy docházelo k pronásledování lidí (např. čarodějnic) a umožňuje zpracovávat vzniklá traumata.

Poznámka: Je zvláštní kombinací dvou velkých Mistrů

Afirmace:

Jsem ve správné chvíli na správném místě a dělám správné věci.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.