69 - Hlas zvonů

 

Horní barva: purpurová
Dolní barva: čirá
Výsledná barva: purpurová
Čakra: všechny, také „osmá
Tarotová karta: Mincová desítka
Pomander: rubínový a bílý
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Síla lásky.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Úspěšný člověk, který je šťastný, když může pracovat tvůrčím způsobem. Nalezl svůj životní účel a rozumí životu. Své vášně prožívá konstruktivním a zdravým způsobem. Dosáhl materiálního úspěchu a citové spokojenosti, často v rámci své rodiny. Umí předávat, co se naučil. Usiluje o to, aby se lidem, se kterými se stýká, dobře dařilo. Citelně se ho dotýkají otázky míru. Často investuje své peníze do projektů typu Amnesty International.

Ke zpracování: Tento jedinec shledává, že už není potřeba, aby se učil. V jeho osobnosti se nachází mnoho extrémních rysů. Nevěří, že dostává tolik lásky, kolik potřebuje, a proto je neustále frustrován. Přehnaně touží po úspěchu. Není schopen odstupu a neutrálního pohledu na svou vlastní situaci.

Spirituální rovina: Pomáhá dodržovat disciplínu, zvláště pokud ideály, které jsou za ní, člověku připadají smysluplné. Přináší zlomy. Napomáhá kontaktu s univerzálním vědomím. Umožňuje vnímat krásu hmotného světa.

Mentální rovina: Pomáhá udžovat spojení v situaci, kdy se děje příliš velké množství věcí najednou. Pomáhá vybudovat nové hodnocení sebe sama po velkých krizích.

Emocionální rovina: Vyplňuje prázdnotu vytvořenou po přílišné vášni. Uvolňuje potlačené slzy. Po takovémto pláči se člověk necítí vyčerpán, ale osvěžen.

Tělesná rovina: Při impotenci a frigiditě a rovněž při určitých očních obtížích, např. při extrémní krátkozrakosti nebo dalekozrakosti (v tomto případě se nanáší na spánky a na šíji).

Místa vhodná pro aplikaci: Kdekoliv po těle (možno používat také jako tělový olej).

Afirmace:

Nalézám životní rovnováhu mezi extrémy.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.