70 - Vize slávy

 

Horní barva: žlutá
Dolní barva: čirá
Výsledná barva: žlutá
Čakra: solární
Tarotová karta: Mincová devítka
Pomander: bílý a žlutý
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Získat větší jasnost.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Upřímný člověk se silným intelektem i se schopností vciťování. Mnoho jeho znalostí pochází z minulosti. Zajímá se o filozofii. Nalézá radost v meditaci. Sám sebe zná velmi dobře. Je trpělivý, aktivní a rád pobývá v přírodě. Je rád na světě. Umí dobře mluvit o svých vnitřních prožitcích.

Ke zpracování: Tento člověk se bojí ukazovat takový, jaký je, a proto má tendence stahovat se do ústraní. Pasivní samotář. Zakrývá svůj talent nebo má příliš intelektuální vystupování. Předvádí se tedy tak, že to působí odpudivě nebo podezřele.

Spirituální rovina: Zpřístupňuje astrální svět a dokáže odstranit zmatek vzniklý v této souvislosti. Poskytuje ochranu a umožňuje překonat letargii. Pomáhá získat vhled, zejména do podstaty vědomí.

Mentální rovina: Zbavuje mentálního zmatku a intelektuální samolibosti. Přináší radost, zvláště v souvislosti s vlastními myšlenkovými procesy. Spojuje s vnitřní moudrostí. Podporuje integraci nových poznatků (netýká se dětí, ale pouze dospělých).

Emocionální rovina: Probouzí ambice (v pozitivním smyslu). Pomáhá vyrovnat se s osamělostí a nalézt uspokojení.

Tělesná rovina: Pomáhá při pocitu, že je člověk uvězněn ve svém těle. Zmírňuje určité kožní problémy. Pomáhá při chorobné chuti či nechuti k jídlu a při trávících obtížích.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé oblasti plexu solaris.

Zvláštnosti: Může zprostředkovat schopnost „automatického psaní“.

Afirmace:

Začínám chápat, protože se otevírám radosti.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.