72 - Klaun

 

Horní barva: modrá
Dolní barva: oranžová
Výsledná barva: fialová se zlatými skvrnami
Čakra: sakrální a krční
Tarotová karta: Mincová sedmička
Pomander: safírový a oranžový
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Vysvobodit „smutného klauna“.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Člověk s velkou sebeúctou, aniž by přitom byl arogantní. Zná své emocionální potřeby a díky tomu získal i pocit nezávislosti. Mluví z hloubi vlastní zkušenosti a tím umí oslovit i ostatní. Jeho vhledy a instinkty skutečně přicházejí z hloubky nitra a mohou se i zhmotňovat, např. v umění. Člověk oddaný své práci. Často pracuje jako umělec, zahradník nebo sexuální poradce. Dovede dávat i přijímat. Je schopen se vzdát svého malého ega pro něco většího. Má mnoho smyslu pro humor, vyzařuje harmonii a pokoru. Je schopen vždy znovu a znovu poodstoupit, aby se na věci podíval z nového úhlu.

Ke zpracování: Prožil hluboký šok, o kterém ani nedokáže hovořit. Má sklony vytvářet vztahy, ve kterých je určitá závislost. Obecně má tendenci k závislostem. Dělá mu problémy přijmout své pocity a vyjadřovat je. Dětinský a tvrdohlavý člověk, který potřebuje neustálé pochvaly a uznání.

Spirituální rovina: Stimuluje vhled a hluboké pocity štěstí. Pomáhá vyjádřit vlastní vnitřní pravdu. Přináší mír po hlubokém duchovním šoku. Pomáhá nastoupit cestu skutečné pokory.

Mentální rovina: Vede k pochopení mentálních procesů. Pomáhá rozlišovat, zda hovoří „malé ego“ nebo vyšší já.

Emocionální rovina: Umožňuje rozpoznat, která část osobnosti promlouvá. Pomáhá člověku pečovat o své vlastní emocionální potřeby.

Tělesná rovina: Při sexuálních problémech, zvláště u frigidity a impotence. Pomáhá odstranit následky sexuálního nebo tělesného zneužívání (bití apod.), (K tématu „zneužívání“ viz také „zvláštnosti“ u flakónu č. 5.)

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého trupu.

Zvláštnosti: Tato substance má být schopna měnit buněčnou strukturu a tím eventuálně zamezit vzniku dědičných chorob nebo dědičně podmíněných nemocí. Pomáhá žít v souladu s vlastními instinkty.

Afirmace:

Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.