85 - Titanie

 

Horní barva: tyrkysová
Dolní barva: čirá
Výsledná barva: tyrkysová
Čakra: anada kchanda a srdeční
Tarotová karta: Vůz (rozšířená úroveň interpretace)
Pomander: tyrkysový a bílý
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Vyjádření potlačených pocitů.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Umělec, který svou tvořivost skutečně žije a vyjadřuje. Do umění vkládá tolik, že on sám se cítí prázdný. (V tomto kontextu se jedná o takovou „prázdnotu“, která je v některých duchovních tradicích důležitým cílem.) Má schopnost hovořit před lidmi. Dokáže také komunikovat neverbálně - například uměleckým projevem nebo masáží. Možná pracuje s počítači a dokáže v této oblasti vždy všechno vyřešit. Je v kontaktu se svým vnitřním učitelem. Velkorysý člověk, zvláště pokud jde o čas.

Ke zpracování: Ještě nevyřešil své vnitřní emocionální konflikty. V dětství musel potlačovat své pocity a nahromadil v sobě hodně zlosti týkající se nejrůznějších záležitostí, také vlastní neschopnosti vyjadřovat emoce. Kvůli svým emocionálním blokům není schopen používat praktický rozum. Mužského aspektu se bojí tolik, že se tím někdy zcela zablokuje.

Spirituální rovina: Pomáhá otevírat se intuici. Umožňuje člověku vyzařovat své světlo a uvolnit hluboké blokády z minulosti, zvláště pokud se týkají neschopnosti hovořit o duchovních záležitostech.

Mentální rovina: Upozorňuje na momentální emocionální problémy. Pomáhá vyjadřovat pocity a uvolňuje bloky. Pomáhá při trémě, strachu z přístrojů (technofobii) a při problémech s cizími jazyky.

Emocionální rovina: Uvolňuje proud nahromaděných slz. Pomáhá se vypořádat se strachem z autorit (z vlastní i z jemu demonstrované) a pocítit radost v situacích, které mu dříve způsobovaly úzkost.

Tělesná rovina: Při všech srdečních a plicních chorobách a potížích v hrudníku. Působí slabě antisepticky a může tišit záněty. Možno doporučit také při velkém úbytku váhy.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého hrudníku.

Zvláštnosti: Pomáhá při problémech s implantáty.

Afirmace:

Život je láska. Miluji život.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.