90 - Záchrana moudrosti

 

Horní barva: zlatá
Dolní barva: tmavě purpurová
Výsledná barva: tmavě purpurová
Čakra: solární a ostatní
Tarotová karta: Viselec (rozšířená úroveň interpretace)
Pomander: tmavě purpurový a zlatý
Patří do sady: záchranné
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., použití, velikosti

Uzavřít přátelství s vlastním zmatkem.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Učitel (i když toto povolání nevykonává), který ve svém nitru vyřešil nejhlubší problémy spojené se zmatkem. Vyzařuje radost, i když k tomu nemá žádný konkrétní důvod. Poznal sílu boží lásky. Jako byl nalezl na konci duhy džbán zlata, v němž je obsažena dávná moudrost, která může nyní vytékat do světa. Duha je znamením mírové smlouvy mezi Bohem a lidmi po potopě. Znamená to, že tento člověk uzavřel mír s Bohem. Nosí v sobě naději pro budoucí časy.

Ke zpracování: Je zahlcen všemi možnými úzkostmi ve vztahu k hodnocení sebe sama. Chtěl by vlastnit moc a také o to usiluje. Používá zastrašující taktiky, aby mohl jiné ovlivňovat a manipulovat s nimi. Je zmatený a neví, jak by měl jednat. Přitom ale předstírá, že žádné problémy nemá. Popírá moudrost, která v něm narůstá, protože ví, že by se po jejím přijetí musel chovat zodpovědně.

Spirituální rovina: Učí vědomě projevovat vnitřní moudrost vnášením lásky do drobných všedních věcí. Přináší porozumění alchymii, která zdůrazňuje a posiluje lásku.

Mentální rovina: Transformuje strach spojený se zneužíváním a s mocí v touhu po radosti. Pomáhá lidem, kteří musí zvládnout mnoho učiva, aby si informace snáze zapamatovali a dokázali je prakticky využívat.

Emocionální rovina: Posiluje radost i u člověka, který se zatím setkával jen se samými problémy. Pomáhá poznat a přijmout příčiny největších strachů a uvidět, že pomoc si člověk už dávno nosí sám v sobě.

Tělesná rovina: Pomáhá při problémech s játry, se slinivkou břišní, s žaludkem, s nervovým systémem a s kůží. Při nervozitě, která se projevuje tělesně.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého břicha.

Zvláštnosti: Pomáhá lidem, kteří se kvůli malé chybě tak odsuzují, že nedokáží vyjádřit svou velkou sílu. V reinkarnační terapii umožňuje přístup k inkarnacím u Mayů.

Poznámka: Je součástí záchranné sady

Afirmace:

Z mého chaosu se vynořuje nový řád.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.