3. hexagram - POČÁTEČNÍ NESNÁZ

 

 Voda
    
 Hrom

 

Výběr hexagramu
Lahvička
Tarotová karta