44. hexagram - VYJÍT NAPROTI

 

 Nebe
    
 Vítr

 

Výběr hexagramu
Lahvička
Tarotová karta