45. hexagram - SHROMÁŽDĚNÍ

 

 Jezero
    
 Země

 

Výběr hexagramu
Lahvička
Tarotová karta