Iťing

Vyberte si...
01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64
 
01 - TVOŘENÍ
02 - ODEVZDANOST
03 - POČÁTEČNÍ NESNÁZ
04 - ZRÁNÍ
05 - ČEKÁNÍ
06 - KONFLIKT
07 - VOJSKO
08 - SPOJENÍ
09 - VLÁDA SLABÉHO
10 - VYKROČENÍ
11 - MÍR
12 - NEHYBNOST
13 - SPOLEČENSTVÍ
14 - BOHATSTVÍ
15 - SKROMNOST
16 - NADŠENÍ
17 - NÁSLEDEK
18 - ROZKLAD
19 - VZESTUP
20 - POZOROVÁNÍ
21 - KOUSNUTÍ
22 - PŮVAB
23 - TŘÍŠTĚNÍ
24 - NÁVRAT
25 - NEVINNOST
26 - BOŽSKÁ MOC
27 - POTRAVA
28 - PŘEVAHA VELKÉHO
29 - PROPADÁNÍ
30 - OHEŇ
31 - PŘITAŽLIVOST
32 - STÁLOST
33 - ÚSTUP
34 - MOC VELKÉHO
35 - POKROK
36 - SOUMRAK
37 - RODINA
38 - PROTIKLAD
39 - PŘEKÁŽKA
40 - OSVOBOZENÍ
41 - POKLES
42 - VZRŮST
43 - PRŮLOM
44 - VYJÍT NAPROTI
45 - SHROMÁŽDĚNÍ
46 - STOUPÁNÍ
47 - VYČERPÁNÍ
48 - STUDNA
49 - PŘEVRAT
50 - KOTLÍK
51 - BOUŘE
52 - ZNEHYBNĚNÍ
53 - ROZVOJ
54 - NEVĚSTA
55 - HOJNOST
56 - POUTNÍK
57 - VÍTR
58 - RADOST
59 - ROZKLAD
60 - OMEZENÍ
61 - VNITŘNÍ PRAVDA
62 - PŘEVAHA MALÉHO
63 - PO DOKONČENÍ
64 - PŘED DOKONČENÍM