Erikův příběh

Erik Pelham již mnoho let „energetizuje“ živoucí barvy, se kterými pracuje systém Aura-Somy. Nyní se nám však otevírá cesta přímo ke zdroji, z něhož všechny barvy pocházejí, a tento kvantový skok zcela jistě přinese obrovský posun v našem vědomí.

Proč se Solární bytosti rozhodly pracovat prostřednictvím Erika a Aura-Somy?

Mé putování s Motýlími esencemi začalo u Stanleye, přítele mé matky, který s motýly pracoval už mnoho let. Často mi opakoval, že motýli jsou úžasné bytosti, které nepocházejí z naší pozemské sféry. Jsou prý bytostmi Slunce. V roce 1996 mne Stanley požádal, abych prozkoumal Motýlí esence vytvořené v Boulderu v Kolorádu ve Water-Song Sanctuary (Svatyně Písně Vody). Motýlí esence jsou něčím zcela novým. Jsou nesmírně jemné a jemně působí i jejich vylaďování.

Dovolená je často obdobím, kdy začínáme něco nového - a tak jsem o Stanleyově prosbě přemýšlel na dovolené v Cornwalu. Těšili jsme se, že navštívíme velké mořské akvárium „The Sea Life Centre“ (Centrum mořského života) v Newquay. Mají zde mnoho tvorů podobných těm, které jsme pozorovali v Belize: například žraloky a rejnoky.

Při našem příjezdu bylo centrum zavřené. Zcela neočekávaně však pro nás otevřeli. Jako první mě zde upoutala nádrž s obrovskou trnitou langustou - mořským tvorem spojeným s dévou, se kterým jsem již komunikoval. Zkontaktoval jsem se s ním téměř okamžitě a sám se rozhodl, že se mnou zůstane po celý zbytek dne. Než jsem se vrátil k místu našeho ubytování, stačil jsem od něj vyrozumět, že je čas začít s Motýlími esencemi.

Bylo mi dovoleno vnímat účel Motýlích esencí a snažil jsem se o nich získávat i další informace. Jejich podstatou jsou, stejně jako v Aura-Somě, barvy. Tyto barvy však přicházejí z takové dimenze a z takové energetické roviny, se kterou jsme dosud nebyli v kontaktu.

Zeptal jsem se, zda je to v souladu s prací, kterou v Aura-Somě děláme, a dostal jsem nejen naprosto zřejmé potvrzení, ale i sdělení, že jsem byl k této práci přímo přiveden a mám tedy v Aura-Somě s Motýlími esencemi pracovat.

Za pár dní jsme jeli do Tintagel, které je posvátným místem. V Tintagelu i v Padstow - v jednom z nejkrásnějších cornwalských přístavů - jsem toho dne prožíval velmi hluboké zážitky. Pod vedením archanděla Arhura jsem zkontaktoval první čtyři Motýlí bytosti přímo ze slunečních úrovní a přijal jsem informace o účelu jejich esencí.

Mezi vánocemi 1996 a dubnem 1997 jsem zkontaktoval dalších pět bytostí - čtyři Motýlí a jednu Můří. Na světě už tedy bylo osm Motýlích esencí a jedna Můří.

Každá Motýlí bytost je étericky spojená se samotnými motýly - s jedním z motýlích druhů žijících na Zemi. Motýli naší pozemské roviny jsou tedy spojeni s energií barev jednotlivých Motýlích bytostí a přivádějí tuto energii do světa podobným způsobem jako květiny, drahokamy, mořští tvorové a některé další bytosti. Motýlí bytosti působí na jedenácté solární rovině a jsou napojeny na zdroj a původ barev. Touto rovinou pak barvy přenášejí z božských říší do šesti nižších rovin stvoření. Motýlí bytosti jsou tedy prvními prostředníky tohoto přenostu a pracují s nejvyšší vibrací dané barvy.

Dévové barev, se kterými v Aura-Somě běžně spolupracuji, nestojí níže než bytosti Solární. Pracují však na rovinách éterických, které jsou hustší úrovní Stvoření, a jejich barvy jsou tedy vibračně odlišné. Motýlí bytosti jsou napojeny přímo na zdroj, z něhož v této Sluneční soustavě barvy pocházejí. Přijímáte-li tedy barvu od Sluneční - Motýlí bytosti, dostáváte ji z blízkosti samotného Zdroje.

Éterické barvy si můžete představit jako překrásný obraz. Barvy Slunečních Motýlích bytostí naproti tomu nádherně září - jako čisté barvy, které dostanete, jestliže pomocí hranolu rozložíte sluneční světlo.

Necháte-li si před očima rozehrát duhu, uvidíte velmi intenzivní barvy - jednu za druhou. Mají obrovskou moc a sílu! Jako barvy Motýlích esencí. Barvy na obrazech se zase podobají barvám dévů. Prostě jen nižší energetická oktáva.

Jakmile jsem tyto informace od Motýlích bytostí získal, zeptal jsem se, zda by mohly pracovat přímo skrze mne. Odpověď zněla ANO!

Zeptal jsem se, zda by se mnou chtěly pracovat na produktech Aura-Somy. Odpověď byla opět kladná a navíc prý je tato práce bude velice těšit. Prvními kandidáty byly samozřejmě pomandery, protože u nich potencujeme velké množství tekutiny najednou. U červeného pomanderu jsme například požádali Motýlí bytost červené barvy (Rossa Niona), aby pomander místo příslušného dévy energetizovala. V následující tabulce je uvedeno prvních osm Motýlích bytostí, které působí jako přenašeči barev.


Rossa Niona Tmavě oranžová -
Rudá
První bytost v řetězci Bytostí, které tyto barvené tóny přenášejí na Zem. Pracuje s dévy barev.

Ninia Rillian Tmavě modrá -
Indigo
Pracuje se Šestým kosmickým paprskem znalostí, napomáhá -některým mentálním pochodům a podporuje schopnost pracovat s hlubokými odstíny tmavě modré.

Pinnio Rillion Smaragdová -
studené odstíny zelené
Přenáší barvu do mnoha rostlinných forem (zvláště do listů a stonků), do drahokamů, krystalů a také do některých druhů hmyzu. Používá se pro práci v přírodě.

Solo Rollona Oranžová Udržuje na pozemské rovině vitalitu úrovně éterické. Tento barevný tón přechází do květin, ovoce a zeleniny. Jeho účelem je obnovovat zdraví.

Nino Rollina Růžová Pracuje s dévy růžové barvy a přenáší tento nádherný barevný tón do květin, hmyzu, krystalů a rostlin. Tato esence se chová jako éterická matrice pro energii vyšší lásky.

Sisia Kikala Fialová Přenáší barvu až do astrální roviny. Je to esence s vyšší frekvencí, která pomáhá naladit se na božské energie a na Sedmý kosmický paprsek vůně.

Tomo Rollini Světle zelená -
Střední tóny zelené
Přenáší barvu do mnoha květin, rostlin a hmyzu. Darem této esence je nádherný vnitřní mír, prostor a směr. Přináší soulad s rostlinami, hmyzem a s vyššími elementály.

Simi Palillion Zlatá Projevuje se v květinách a ve hmyzu. Éterické odstíny zlaté integrují a koordinují energii, léčení a přenos světla. Přináší moudrost, blaženost a rovnováhu.

Bytosti Můr

Existují také esence Můr, jejichž nadbytost má jméno Sitthoa. Můry jsou strážkyně prahu, které pracují na rovině mysli. Stráží cestu k vědění, k němuž se lidé mohou dostat buď pomocí esencí nebo skrze Můry samotné. V knihách Carlose Castanědy se o můrách píše jako o magických tvorech, o poslech otevírajících brány magie a podvědomí.

Esence Můr člověku zpřístupňují informace nejrůznějších úrovní Stvoření. Esence můry Sitthoa například zprostředkovává informace od Undin a Vodních duchů a usnadňuje pátrání po těchto informacích. Tyto esence se nevztahují k barvám. Mají pomáhat lidem, kteří se specializovali v určité oblasti a potřebují určité konkrétní bytosti ke spolupráci. Můří esence nám například výborně posloužily u moře v Belize. Pomohly nám lépe komunikovat s energiemi vody.

Pokud jde o Aura-Somu, doufám, že časem začneme pracovat se všemi Motýlími bytostmi nejrůznějších barev. Jejich celkový počet je 4600 a dokáží pokrýt celou barevnou škálu. Některé se od sebe liší třeba jen nepatrnou změnou odstínu nebo barevné intenzity. Je dost pravděpodobné, že v nedaleké budoucnosti s nimi začneme spolupracovat i na lahvičkách Balance.

© 2000 Translation Barevný svět, © 1997, 1998 Aura-Soma Ltd, Tetford, UK