Motýlí esence skupiny I


  
57585960616263646566676869707172737475767778798081828384

Tyto esence obsahují energie barev v jejich nejvyšším potenciálu, společně s „bytostnými energiemi“ Solárních bytostí. Tyto energie přicházejí ve velice čistém a mocném stavu, v takovém, v jakém jsou ze slunečních rovin vysílány na roviny života jednotlivých planet. Každá barva je étericky spojená s určitým druhem motýlů, odtud tedy jejich jméno.

Motýlí esence I jsou nejvyšší barevné frekvence stvořeného světa, formují a ovlivňují samotná těla naší duše. Tmavší odstíny pak působí i na hutnější tělesné roviny. Jsou nástrojem, který přináší transformaci a stavy harmonie do nejvyšších aspektů naší bytosti. Tento elixír nejčistšího světla nás spojuje s mnoha božskými a andělskými rezonancemi a realitami. Mnoho lidí je již vyzkoušelo a často nenacházejí slov k popsání jedinečných stavů bytostné blaženosti, které tyto esence vytvářejí. Jsou nádherným a čistým darem vyššího Ducha, který nám má pomoci v dalším růstu a v novém prožívání skutečnosti. Mnoho lidí cítí, že je tyto esence na velmi hlubokých úrovních „přivádějí domů“ a napomáhají jim přivodit některé z nej-duchovnějších stavů pohody a štěstí.

Aura-Soma se neustále vyvíjí a roste a Motýlí esence I představují božský, čistý bod tohoto procesu. Přibližují nás ke Zdroji a k původu barev a jako velmi jemný, přesně vyladěný nástroj slouží pokročilým pracovníkům světla k jejich cestě nejhlubšími procesy vývoje vědomí.

Esence nesou jména Solárních bytostí a barev, které obsahují. Jejich škála odpovídá barvám lahviček Equilibrium, podobně jako esence skupiny III, které Aura-Soma nabízí již několik let. Dvacátou osmou esencí je „Motýlci Duhového anděla“ - esence vytvořená bytostí Sia Soa, která je „stříbrnou“ bytostí skupiny jedna. Tato esence je svátkem barev pro tělo naší duše a přímým darem andělů.

„Při pohledu na třepotavé moře motýlů ve vzduchu nás napadne, že nepocházejí ze země, že se zde zhmotnili zhůry. Jsou tím, po čem touží květina, která své barvy vyzařuje do okolí, jsou naplněním, které se jí dostane jejich zářivými barvami, které k ní přicházejí na motýlích křídlech.“

Rudolf Steiner: „Člověk jako symfonie tvůrčího světa“