10 - Kolo stěstí


 

Časové cykly, zákony Karmy, příčiny a následku. Nový začátek na všech úrovních. Buď připraven ke změně. Potenciál pro velké štěstí.
Lahvička 10 - Běž a obejmi strom

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.