13 - Smrt


 

Změny. Smrt a znovuzrození na mnoha úrovních. Nech odejít to, co už není užitečné. Odpusť. Postav se k budoucnosti s novou vírou.
Lahvička 13 - Změna v nové době - osvícení srdce

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.