24 - Žezlová královna


 

Celistvost a objevování sebe sama. Pomoc druhým, aby dokázali milovat sami sebe. Přináší harmonii a mír. Úctyhodnost. Má sklony zveličovat radosti i strasti.
Lahvička 24 - Nové poselství - srdce vypráví o duchu.

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.