27 - Žezlová desítka


 

Mužská energie podporovaná ženskou radostí. Těžké břemeno bylo zdviženo, zodpovědnost je dovršena. Odhodlání. Splnění přání. Sklony nabírat na sebe problémy.
Lahvička 27 - Robin Hood - nakažlivé nadšení pro život.

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.