35 - Žezlová dvojka


 

Sebeuspokojení, kladné či záporné. Chápání protikladů. Talenty a dary lze použít pro dobro všech. Zkoumej motivace.
Lahvička 35 - Laskavost - služba s bezpodmínečnou láskou, sebepřijetí

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.