42 - Kalichová devítka


 

Štěstí. Silný pocit sebeúcty. Přijetí sebe sama. Potřeba citlivosti. Přání se skutečně plní.
Lahvička 42 - Žně - radost. Moudrost. Štěstí. Blaženost. Probuzení.

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.