50 - Kalichové eso


 

Vciování se. Soucit. Nadšení. Radost. Plodnost. Dostaneme jedině tehdy, když budeme otevření.
Lahvička 50 - El Morya - síla za trůnem vědomí

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.