62 - Mečová trojka


 

Pokora. Abys něčeho dosáhl, musíš přinést oběť. Odlož vše, co už nepotřebuješ. Všechno zlé má v sobě potenciál dobrého.
Lahvička 62 - Maha Chohan - moře čistého univerzálního vědomí

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.