66 - Mincová královna


 

Zosobněná láska. Velikost srdce. Tvrdá práce. Vyživuj svou tvořivost.
Lahvička 66 - Herečka - nepodmíněná láska ve službě druhým.

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.