76 - Mincová trojka


 

Hmotný úspěch. Nápaditost. Tvořivost. Vytrvalost. Správná práce vede k osobnímu rozvoji.
Lahvička 76 - Důvěra - dávná moudrost vyjádřená nepodmíněnou láskou.

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.