81 - Císařovna


 

Nový způsob péče o sebe sama. Vnitřní soucit. Láska je nejsilnější a největší síla ze všech.
Lahvička 81 - Bezvýhradná láska - soucitný a plný porozumění. Potřeba lásky.

Výběr tarotové karty

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.