Tarotové karty

Vyberte si... (podle čísla karty)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Tištěná brožurkaVýběr tarotové karty

0 - Blázen
Začátek cesty - Vykročení na cestu. Rozhodnutí zvolit si a důvěřovat procesu. Léčení hlubokých problémů. Možnost dosažení cílů.
Lahvička 0 - Duchovní první pomoc - vnáší do fyzického života hloubku vidění a citů.

1 - Mág
Spojit se s kreativní energií. Konec zpochybňování sebe samého, začátek nalézání vlastní hodnoty. Vize toho, co by mohlo být, a možnost jejího uskutečňování. Velký potenciál a schopnost jeho využití.
Lahvička 1 - Tělesná první pomoc - komunikace s vnitřní bytostí

2 - Velekněžka
Intuice a vědomí. Komunikace myšlenek a hlubokých citů. Vnitřní klid. Vnáší moudrost minulosti do přítomných situací. Skryté hloubky.
Lahvička 2 - Flakón míru - míruplná komunikace, vyživující ženská energie

3 - Císařovna
Láska a hojnost. Změna a nové začátky. Léčení sebe samého optimismem a vírou. Završení kruhu. Zemská matka.
Lahvička 3 - Flakón srdce - vyživující komunikace srdce

4 - Císař
Vládnutí. Čas pohlédnout na to, co člověk zná. Porozumění. Znalost sebe sama. Císaři je vlastní disciplína, moc a síla. Ti, kdo vládnou, musí v první řadě zvládat sami sebe.
Lahvička 4 - Sluneční flakón - znalost a moudrost, myslitel, student, učitel

5 - Velekněz
Odstup a sebeovládání. Intelektuální vedení. Představitel duchovních hodnot. Schopnost směřovat k vytyčeným cílům přes všechny nástrahy.
Lahvička 5 - Flakón západu a východu Slunce - moudrost rozumného hospodaření s energií.

6 - Milenci
Volba mezi duchovním a fyzickým/materiálním. Vztahuje se k lásce a sexualitě, k oddělení a sjednocení. Možnost naplnění na všech úrovních. Čas k rozhodnutí.
Lahvička 6 - Flakón energie - lahvička vracející energii a základní energie pro lásku

7 - Vůz
Být ve středu vlastního bytí. Soustředěním vůle můžeme lépe určovat směr. Nejsou žádné jiné hranice než ty, které si dáváme my sami.
Lahvička 7 - Zahrada Getsemanská - moudrost důvěřovat procesu života

8 - Spravedlnost
Rozlišování a důvěra. Tajemství leží v srdci - v místě rovnováhy. Moudrost a směřování. Každá akce vyvolává reakci. Buď poctivý sám k sobě.
Lahvička 8 - Anubis - moudrost získaná vnitřní komunikací.

9 - Poustevník
Obrácení se dovnitř dává čas k nalezení vlastní pravdy. Zprostředkovatel univerzální pravdy. Emocionální a duchovní růst. Nech se vést světlem.
Lahvička 9 - Srdce v srdci - srdce v srdci, transcendentální srdce

10 - Kolo stěstí
Časové cykly, zákony Karmy, příčiny a následku. Nový začátek na všech úrovních. Buď připraven ke změně. Potenciál pro velké štěstí.
Lahvička 10 - Běž a obejmi strom

11 - Síla
Důvěra a spolehnutí. Nalezení skutečné síly vychází z lásky k sobě samému. Odvaha a statečnost, důvěra ve vlastní schopnosti. Přijímáním sebe přijímáme ostatní.
Lahvička 11 - Flakón esejců - jasnost mysli a láska k vlastní duši.

12 - Viselec
Vidění - nazírání věcí jiným způsobem. Bez oběti není služby. Prohlédnout skrze současné okolnosti, být otevřen neočekávanému. Je třeba učinit rozhodnutí.
Lahvička 12 - Mír v nové době - světlo vyzařující na tvořivost, plodnost a péči.

13 - Smrt
Změny. Smrt a znovuzrození na mnoha úrovních. Nech odejít to, co už není užitečné. Odpusť. Postav se k budoucnosti s novou vírou.
Lahvička 13 - Změna v nové době - osvícení srdce

14 - Mírnost
Spolupráce. Víra, důvěra a porozumění. Nalezení svobody prostřednictvím moudrosti. Naučit se chápat představuje potenciál růstu. Skloubení různých aspektů osobnosti.
Lahvička 14 - Moudrost v nové době - motýl - jasnost myšlení

15 - Ďábel
Výběr směru. Začátek porozumění. Z nevědomosti povstává moudrost, ze tmy přichází světlo. Příležitost vymanit se z omezení, která jsme sami vytvořili. "Věci nejsou takové, jaké se zdají být."
Lahvička 15 - Léčení v nové době - povznesení duše, očištěné a uzdravující

16 - Věž
Rozpuštění, osvětlení. Neočekávané změny vedoucí k novým směrům, novým příležitostem. Necháme-li věcem volný průběh, umožňujeme vznik nové, lepší budoucnosti.
Lahvička 16 - Fialové roucho - Probuzení ke svému pravému já a ke službě

17 - Hvězda
Poselství naděje, světlo, které vede. Z pochybností přichází inspirace. Důvěřuj pravé cestě (tomu, co je pravda). Následuj hvězdu, abys naplnil svůj osud.
Lahvička 17 - Flakón Trubadúr (I) - Naděje - nový začátek duchovnosti.

18 - Měsíc
Intuice. Iluze. Nevědomé. Důvěřuj svému cítění. Pamatuj, že každá situace má dvě strany - jednu zjevnou, jednu skrytou.
Lahvička 18 - Egyptský flakón (I) - Změna, obrat ve štěstí. Duchovní učitel, moudrost k nalezení léčení uvnitř sebe sama.

19 - Slunce
Světlo vědomí, harmonie, síly a entuziasmu. Dovol světlu zářit, šířit lásku, osvobození z temnoty. Příležitost dávat a dostávat lásku.
Lahvička 19 - Život v hmotném světě Regenerace - obnovou mysli dochází k obnově těla.

20 - Soud
Změna, osobní růst. Popustit uzdu inspiraci a iniciativě. Vnímej život realisticky, bude ti dáno vedení. Spoléhej na svůj vlastní úsudek. "Jak zaseješ, tak sklidíš".
Lahvička 20 - Dítě hvězd - dětská první pomoc. Intuitivní láska - sdělování nepodmíněné lásky

21 - Svět
Osvobození. Možnost nových začátků. Boj skončil, závazek byl naplněn. Kruh se uzavřel. Jasnost při hledání vlastního směru. Sklízej odměny za předchozí úsilí.
Lahvička 21 - Nový začátek pro lásku

22 - Blázen
Probuzený blázen. Schopnost vidět novým způsobem. Vykroč ze stínu minulosti, mnohému ses již naučil. Student se stává učitelem, učitel studentem.
Lahvička 22 - Flakón znovuzrození. - Probuzení. Nová perspektiva, znovuzrození

23 - Žezlový král
Král je energie ohně. Schopnost dávat a dostávat lásku. Otevřenost měnícím se myšlenkám. Nová perspektiva. Mocná osoba schopná překonávat překážky.
Lahvička 23 - Láska a světlo - moudrost a porozumění pro nalezení lásky ve vlastním nitru.

24 - Žezlová královna
Celistvost a objevování sebe sama. Pomoc druhým, aby dokázali milovat sami sebe. Přináší harmonii a mír. Úctyhodnost. Má sklony zveličovat radosti i strasti.
Lahvička 24 - Nové poselství - srdce vypráví o duchu.

25 - Žezlový rytíř
Průkopník, obránce víry. Vnímavost. Vytrvalost. Příchod na rozcestí, je zapotřebí se rozhodnout. Hledač pravdy.
Lahvička 25 - Flakón pro rekonvalescenci. Florence Nightingalová. Průkopnický duch, hledání duchovních znalostí.

26 - Žezlový kluk
Vášnivý, impulsivní, energický a tvořivý. Hravý a milující humor. Může být povrchní. Může znamenat dramatickou změnu.
Lahvička 26 - Šoková lahvička - éterická první pomoc. "Dát se znovu dohromady."

27 - Žezlová desítka
Mužská energie podporovaná ženskou radostí. Těžké břemeno bylo zdviženo, zodpovědnost je dovršena. Odhodlání. Splnění přání. Sklony nabírat na sebe problémy.
Lahvička 27 - Robin Hood - nakažlivé nadšení pro život.

28 - Žezlová devítka
Jemná pevnost ženskosti. Odporující síla. Potřeba a schopnost zasadit se sám/a za sebe. Důvěra v sebe sama.
Lahvička 28 - Maid Marion - energie najít si vlastní prostor, být průkopníkem

29 - Žezlová osmička
Rychlý pohyb a činnost. Rozpínavost. Nadšení. Reformátor a ochránce. Odvaha přináší odměnu.
Lahvička 29 - Vstaň a jdi - správná činnost povede k harmonii a míru.

30 - Žezlová sedmička
Síla odhodlání. Tvořivost. Síla a energie ke splnění přání. Vytrvat a zvítězit. Dobrý vyjednávač.
Lahvička 30 - Snést nebe na zemi - kvalita života.

31 - Žezlová šestka
Harmonie. Rovnováha na mnoha úrovních. Poznání pravdy. Úzkostlivost. Přijímá a roznáší dobré zprávy. Moudrost pravdy.
Lahvička 31 - Fontána - poznání nalezením vlastního prostoru

32 - Žezlová pětka
Vnitřní bitva. Život není vždy jednoduchý. Každému může přinést užitek kooperace a konfrontace.
Lahvička 32 - Sofie - poselství o dobrých věcech budoucích

33 - Žezlová čtyřka
Radost ze života. Začíná chápat celý proces. Vidí jasně. Pevný, spolehlivý, stabilní.
Lahvička 33 - Delfín - mír, který má účel. Vnitřní vedení, komunikace srdce.

34 - Žezlová trojka
Jaro, začátek života. Nalezení nových příležitostí. Otevření srdce. Vše kolem je krásné a harmonické.
Lahvička 34 - Zrození Venuše - přístup k mystériím života a lásky

35 - Žezlová dvojka
Sebeuspokojení, kladné či záporné. Chápání protikladů. Talenty a dary lze použít pro dobro všech. Zkoumej motivace.
Lahvička 35 - Laskavost - služba s bezpodmínečnou láskou, sebepřijetí

36 - Žezlová eso
Nový začátek. Zrození dosud nepoznané tvořivosti. Síla, kterou je zapotřebí uchopit. Připrav se na nové příležitosti a pozvání.
Lahvička 36 - Dobročinnost -laskavost ve službě, soucítění a porozumění.

37 - Kalichový král
Dobročinný. Jemný. Schopný opustit staré emocionální vzorce. Dobrý komunikátor. Služba. Důvěřuj a udrž si sebedůvěru.
Lahvička 37 - Anděl strážný přichází na Zem - vyživuje a ochraňuje harmonickou komunikaci.

38 - Kalichová královna
Rozlišování. Mír. Důstojnost. Půvab. Tolerance. Dávání a přijímání lásky. Často velmi populární.
Lahvička 38 - Trubadůr II - rozlišování - rovnováha vědomí a podvědomí

39 - Kalichový rytíř
Moudrost k léčení sebe sama. Romantický. Smyslný. Tvořivý. Snílek. Jemný. Mnoho se má naučit, o mnohé se může podělit.
Lahvička 39 - Egyptský flakón II - Loutkář - vědění a služba, soucit a porozumění.

40 - Kalichový kluk
Jemný, laskavý a citlivý. Snílek. Vztah k jednotlivým živlům. Možná má sklony manipulovat. Přichází poselství.
Lahvička 40 - Já jsem - energie k poznávání sebe sama, expanzivní aktivita.

41 - Kalichová desítka
Bohatství ve všech podobách. Úspěch. Uspokojení. Toužebná přemítání. Zaplavený fontánou lásky.
Lahvička 41 - Flakón moudrosti - Eldorádo - pohár přetekl, kvintesence moudrosti na všech úrovních.

42 - Kalichová devítka
Štěstí. Silný pocit sebeúcty. Přijetí sebe sama. Potřeba citlivosti. Přání se skutečně plní.
Lahvička 42 - Žně - radost. Moudrost. Štěstí. Blaženost. Probuzení.

43 - Kalichová osmička
Konec cyklu. Nový úhel pohledu. Dopřej si čas na přemýšlení. Obnov své vlastní zdroje.
Lahvička 43 - Tvořivost - komunikace srdcem, spoléhej se na svou duši.

44 - Kalichová sedmička
Představivost. Iluzorní úspěch. Zvaž všechny možnosti. Nové příležitosti.
Lahvička 44 - Anděl strážný - fialový oheň přeměny, modř absolutní ochrany.

45 - Kalichová šestka
Harmonie. Uspokojení. Víra. Dětinská nevinnost - jakoby člověk viděl vše poprvé. Čas milovat sám sebe.
Lahvička 45 - Dech lásky - potřeba a schopnost mít a dávat lásku.

46 - Kalichová pětka
Je sklenice zpola plná či zpola prázdná? Zklamání. Možnosti. Začátek uzdravovacího procesu.
Lahvička 46 - Poutník - objev vnitřní síly a lásky.

47 - Kalichová čtyřka
Čas pro změnu. Nové možnosti. Přemítání. Neboj se změnit sám sebe, abys dosáhl rovnováhy.
Lahvička 47 - Starobylá duše - čas vytvořit nové cíle.

48 - Kalichová trojka
Hojnost lásky. Blaženost. Zamilovaný do všeho, co je. Dopřej si čas na to, abys spatřil věci jasně.
Lahvička 48 - Křídla léčení - duchovní očištění. Čas pohlédnout dovnitř.

49 - Kalichová dvojka
Harmonie. Silná pouta. Jednotící síla lásky. Splývání protikladů. Spojení.
Lahvička 49 - Nový posel - pružnost mysli díky vnitřní komunikaci

50 - Kalichové eso
Vciťování se. Soucit. Nadšení. Radost. Plodnost. Dostaneme jedině tehdy, když budeme otevření.
Lahvička 50 - El Morya - síla za trůnem vědomí

51 - Mečový král
Brilantní a racionální myslitel. Zručný. Jemný. Chytrý. Odvážný. Neztrácej spojení s vlastní duchovností.
Lahvička 51 - Kuthumi - intelekruální hledání a přijímání moudrosti

52 - Mečová královna
Sebejistý. Milosrdný a spravedlivý. Klíčem k úspěchu je emocionální rovnováha.
Lahvička 52 - Lady Nada - duchovní růst schopností milovat "růžově"

53 - Mečový rytíř
Odvážný. Intelektuální. Chytrý. Rozpolcený mezi ideály. Věrný přítel. Jdi dovnitř, kde nalezneš odpovědi.
Lahvička 53 - Hilarion - čisté srdce. Regenerace.

54 - Mečový kluk
Jasnost. Praktická moudrost. Obranné postavení. Možná je chladný a namyšlený. Drž se vlastních přesvědčení. Rozpoznání vnitřní pravdy.
Lahvička 54 - Serapis Bey - síla světla. Rozšiřující se vědomí.

55 - Mečová desítka
Zničení starého umožňuje příchod nového. Oběť. Přijetí neočekávaného. Nové horizonty.
Lahvička 55 - Kristus - světlo a inspirace vchází do fyzického světa

56 - Mečová devítka
Příliš mnoho myšlenek. Strach. Člověk tvoří svou vlastní realitu. Přijmi lásku a objev svobodu.
Lahvička 56 - Saint Germain - chůze po stezkách nejvyššího řádu.

57 - Mečová osmička
Nerozhodnost. Získej svobodu osvobozením se od starých zvyků. Odevzdej se lásce a objev svou vlastní sílu.
Lahvička 57 - Pallas Athéna a Aeolus - přestaň se vzpěčovat a důvěřuj. Osobní nezávislost.

58 - Mečová sedmička
Touha po komptromisu. Ze strachu ze selhání nedělá nic. Zbav se starých zlozvyků, přišel čas změny. Citlivá duše.
Lahvička 58 - Orion a Angelika - láska matky, láska otce. Duchovní láska

59 - Mečová šestka
Změna ve způsobu myšlení. Nová rovnováha. Jasnost myšlení. Správný úhel pohledu.
Lahvička 59 - Lady Portia - potenciál pro velkou radost a štěstí

60 - Mečová pětka
Roztržka. Porážka pro nedostatek přesvědčení. Pohlédni dovnitř, abys uviděl, co je třeba změnit. Buduj mosty, ne zdi.
Lahvička 60 - Lao-c a Kvan-jin - ztiš se "věz", kdo jsi.

61 - Mečová čtyřka
Svatyně, klid po bouři. Dopřej si čas pro sebe. Odpočívej a zotav se, než budeš pokračovat v cestě.
Lahvička 61 - Sanat Kumara a Lady Venus Kumara - milující záměr božské mysli.

62 - Mečová trojka
Pokora. Abys něčeho dosáhl, musíš přinést oběť. Odlož vše, co už nepotřebuješ. Všechno zlé má v sobě potenciál dobrého.
Lahvička 62 - Maha Chohan - moře čistého univerzálního vědomí

63 - Mečová dvojka
Dualita. Volby a následky. Asimilace vědomostí a možnost nového směru.
Lahvička 63 - Džval Khul a Hilarion - nové začátky přinášejí rovnováhu a spravedlnost.

64 - Mečové eso
Nové myšlenky, nové ideje. Upevni se. Hledání pravdy. Člověk s obrovským potenciálem.
Lahvička 64 - Džval Khul - já jsem cesta - naslouchej a následuj.

65 - Mincový král
Trpělivý. Něžný. Sklízení úrody, kterou člověk zasel. Bohatství na všech úrovních.
Lahvička 65 - Mít hlavu v oblacích a nohy na pevné zemi - "Já jsem" přichází na zemi. Transformace.

66 - Mincová královna
Zosobněná láska. Velikost srdce. Tvrdá práce. Vyživuj svou tvořivost.
Lahvička 66 - Herečka - nepodmíněná láska ve službě druhým.

67 - Mincový rytíř
Pevný. Metodický. Vytrvalý a spolehlivý. Pracuj s tím, co máš po ruce, a uspěješ.
Lahvička 67 - Božská láska - láska v malých věcech. Božská láska vyústila ve službu druhým.

68 - Mincový kluk
Silný. Skromný. Krásný. Praktický. Dobrý řečník ve službě druhým.
Lahvička 68 - Gabriel - mír a naplnění, duchovní rozlišování.

69 - Mincová desítka
Bezpečí. Štěstí. Rozvinutá nadání. Uvědomění si odměny, kterou člověk získal. Přišel čas sdělovat své znalosti.
Lahvička 69 - Hlas zvonů - pročištěné touhy, energické odhodlání lásky.

70 - Mincová devítka
Radost. Vyzařování. Hojnost. Popularita. Úspěch na všech úrovních. Odložení ega přináší bohatství duše.
Lahvička 70 - Vize slávy

71 - Mincová osmička
Vytrvalost. Oddanost. Zasaď semínko. Pokračuj vytrvale, krok za krokem.
Lahvička 71 - Flakón esejců II - Klenot v lotosu - pozdvihnutí vědomí skrze neomezenou sílu lásky.

72 - Mincová sedmička
Pasivita. Pohlédni do nitra, aby ses mohl rozhodnout. Zhodnoť všechny možnosti. Největší odměna může vzejít z nejtěžších situací.
Lahvička 72 - Klaun - komunikace a vyživování vnitřních emocionálních tužeb

73 - Mincová šestka
Velkodušnost. Úspěch. Rovnováha a harmonie. Říkej svou vlastní pravdu a nalezneš ty, kteří říkají totéž.
Lahvička 73 - Chang-Cu - moudrost z hloubky vlastního já.

74 - Mincová pětka
Starosti. Napětí. Vyhladovělá duše. Důvěra v budoucnost. Pohlédni dovnitř a nalezneš odpovědi.
Lahvička 74 - Triumf - spravedlonost prostřednictvím rovnováhy.

75 - Mincová čtyřka
Lakomství. Moc a vliv. Příležitosti tu jsou, vyber si.
Lahvička 75 - Jít s proudem - změna pohledu.

76 - Mincová trojka
Hmotný úspěch. Nápaditost. Tvořivost. Vytrvalost. Správná práce vede k osobnímu rozvoji.
Lahvička 76 - Důvěra - dávná moudrost vyjádřená nepodmíněnou láskou.

77 - Mincová dvojka
Harmonická změna. Zvažování protikladů. Radostnost. Porozumění zákonu příčiny a následku.
Lahvička 77 - Pohár - láska a světlo se projevují, fyzická dokonalost.

78 - Mincové eso
Nové usilování. Vnější úspěch, vnitřní harmonie. Ve spojení a v harmonii s Matkou Zemí.
Lahvička 78 - První pomoc koruny - mírumilovný a spolehlivý.

79 - Mág
Vyšší chápání cesty a účelu. Radost služby. Schopnost podporovat druhé.
Lahvička 79 - Pštrosí flakón - hluboké vnitřní léčení šokových situací.

80 - Velekněžka
Starostlivá. Soucitná. Učení se uvádět do rovnováhy materiální a duchovní aspekty. Láska se vyjadřuje ze skrytých hloubek.
Lahvička 80 - Artemis - energie milovat a dávat volnost. Lahvička plynutí, odcházení.

81 - Císařovna
Nový způsob péče o sebe sama. Vnitřní soucit. Láska je nejsilnější a největší síla ze všech.
Lahvička 81 - Bezvýhradná láska - soucitný a plný porozumění. Potřeba lásky.

82 - Císař
Moudrý vládce. Intuice spolu s intelektem. Zvládnutí sebe sama. Dej srdci svobodu, aby mohlo zažít radost.
Lahvička 82 - Calypso - prostor spojit se s vnitřním vhledem. Hluboká blaženost ze srdce.

83 - Velekněz
Zjemněná autorita se schopností soucítit a udržet si odstup. Duchovní vedení s moudrostí, porozuměním a s radostí.
Lahvička 83 - Sezame, otevři se - procítěná komunikace dávné moudrosti.

84 - Milenci
Láska na nové úrovni. Milovat bez potřeby opětování. Láska pro lásku.
Lahvička 84 - Svíce ve větru - soucítit s vnitřní vášní. Touha pečovat o druhé.

85 - Vůz
Rozpoznání, kterou cestou se dát. Ukazovat cestu, aby ostatní mohli následovat. Pohyb vpřed.
Lahvička 85 - Titanie - komunikace Nového věku, vnitřní osvětlení

86 - Spravedlnost
Řečník schopný oslovit mnohé. Vyvažování pozitivní a negativní energie. Spravedlnost s milostí.
Lahvička 86 - Oberon - kanál pro tvořivou komunikaci srdce. Světlo v komunikaci masmédií.

87 - Poustevník
Uvažování o sobě sama. Člověk s láskou a moudrostí. Poznej pravdu sám o sobě a najdi v tomto vědění radost.
Lahvička 87 - Láska a moudrost na všech rovinách - neopětovaná láska.

88 - Kolo štěstí
Vnitřní klid a mír. Porozumění a přijetí lekcí, které se učíme. Posunutí se do nové úrovně.
Lahvička 88 - Vládce jadeitu - komunikace z hlubin největšího míru prostřednictvím citů.

89 - Síla
Vnitřní síla. Energie vyjadřovat lásku a uzdravovat. Spojení sexuální a duchovní energie splývají k posílení celistvosti.
Lahvička 89 - Energetická záchrana - časy se mění

90 - Viselec
Oběti jsou učiněny, lekce zvládnuty. Vynoření se temnoty do světla moudrosti. Opětovné srovnání perspektivy. Člověk si uvědomil, že s důvěrou je vše možné.
Lahvička 90 - Záchrana moudrosti

91 - Smrt
Přijetí ženské složky. Zbav se strachu a nechej vyplout na povrch vnitřní mír. Prokázaná trpělivost pomohla na cestě.
Lahvička 91 - Ženská dominance - lekce pro srdce.

92 - Mírnost
Setba pro budoucí generace. Odpovědnost za vnitřní mužskou a ženskou složku. Čas zhodnocení vztahů.
Lahvička 92 - Mařenka - ženská nezávislost. Spolupráce místo soutěžení.

93 - Ďábel
Vnitřní síla, vnitřní cit (nevinnost). Vzájemná sounáležitost a ne závislost. Nechť jsou slova vašich úst slovy všašich srdcí.
Lahvička 93 - Jeníček - kolektivní komunikace lásky a moudrosti.

94 - Věž
Zbav se strachu a důvěřuj vyšší vůli. Obnova po zničení starého.
Lahvička 94 - Archanděl Michael

95 - Hvězda
Nejtěžší ze všeho bývá proniknout k podstatě dobra. Vše, co děláš, dělej pozorně a s láskou, abys dosáhl nejvyššího dobra.
Lahvička 95 - Archanděl Gabriel

96 - Měsíc
Chápáním vnitřního vidění se zjevuje skrytá moudrost. S jasností vize roste intuice. Komunikace vyššího Já s já.
Lahvička 96 - Archanděl Rafael

97 - Slunce
Světlo moudrosti svítí do našeho nevědomí a přináší nám duchovní komunikaci vyjádřenou srdcem. Jasnost vize Zlatého paprsku.
Lahvička 97 - Archanděl Uriel

98 - Soud
Osobnost prochází transmutací. Hluboko uvniř probíhá sjednocování. S jasností mysli se vyjadřují energie spolupráce.
Lahvička 98 - Archanděl Sandalfon

99 - Svět
Energie srdce se očišťují a s přijímáním hlubších aspektů stínu v sobě můžeme začít vyjadřovat ničím nepodmíněnou lásku. Začíná se projevovat integrace ženské intuitivní části. Nový svět.
Lahvička 99 - Archanděl Cadkiel

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevný svět s. r. o.