PRVNÍ POZICE

(první lahvička ve Vašem výběru)

1. pozice2. pozice3. pozice4. pozice

První lahvička je lahvičkou skutečné aury. Představuje duši. Ukazuje potenciál, životní cíl a životní úkol. Barva spodní frakce obvykle indikuje Mistrovskou esenci (Quintessenci).

SPIRITUÁLNÍ ROVINA

MENTÁLNÍ ROVINA

EMOCIONÁLNÍ ROVINA

TĚLESNÁ ROVINA

1. pozice2. pozice3. pozice4. pozice