Kurz Aura-Soma Bridge

Most k sobě i k ostatním
Ohlédnutí
za tím, kde jsme byli.
Znovu se spojit,
znovu začít.
Další krok na cestě sebepoznání
Sdílení s druhými.

Tento šestidenní seminář je příležitostí k přezkoumání a přehodnocení našeho chápání Aura-Somy a zkušeností, které jsme s ní dosud nashromáždili.

Podíváme se blížeji na to, co pro nás Aura-Soma znamená. O co se vlastně chceme s ostatními podělit? Jakou formu bychom tomu měli dát? Pár nápadů máme a bude i prostor pro diskusi. Dostanete příležitost zkusit si přednést krátký projev.

Absolvování kurzu vás bude opravňovat k tomu, abyste mohli přednášet o Aura-Somě a poskytovat jednodenní praktické semináře pro veřejnost.

Tento kurz nepřináší žádné nové informace. Podíváme se znova na některé aspekty kurzů Aura-Somy, které jste absolvovali, pokusíme se vytvořit syntézu a tím i nový, neotřelý pohled na to, co je Aura-Soma.

Seminář vede Claudia Booth (manželka Mike Bootha z Aura-Somy).

Kurz se uskutečnil v dubnu 2005 v Praze.
Další konání lze naplánovat, bude-li nejméně 15
vážných zájemců - absolventů kurzu Aura-Soma III.