Pomandery

Název POMANDER vznikl v dávných dobách a označoval vyzařování posvátných par na ochranu a léčení.

Od počátku lidského vědomí se užívaly různé vůně a to ve všech duchovních a tajných školách. Pomandery v Aura-Somě jsou znovuobjevené mystické páry. Jako takové byly vytvořeny pomocí starého kabalistického učení. Každá esence nese specifickou numerologickou vibraci a vlnovou délku, obsahuje symbolických čtyřicet devět (7×7) bylin, drahokamů, vibrací a vlnových délek. Pomandery působí svým neviditelným kouzlem přímo na elektromagnetické pole aurického těla, poskytují mu ochranu a podporují vnitřní a vnější harmonii.

Pomandery spojují člověka se Zdrojem světla.