Archandělská esence Uriel

Účinek energie archanděla Uriela je velmi hluboký. Probouzí v nás duchovní sílu k osvobození od závislostí, projekcí a duchovní pýchy. Ukazuje nám možnosti, jak se opět spojit s Boží silou v nás. Uriel je hlasatelem pravdy a strážcem velkých zasvěcení. Je impulsem, který vysílá do pozemské úrovně proroky, nositele světla a mistry.
Podporuje náš růst, jasnost vidění a intuitivní vnímání.

Esence Archanděl Uriel:
- pomáhá kreativním lidem uskutečňovat jejich myšlenky a zapojovat je do každodenního života, přináší vnitřní mír a rozvíjí skutečnou moudrost a vhled
- zesiluje vnímavost a schopnost uvědomovat si kolektivní vzorce strachu a zmatku společnosti, logicky a věcně zaměřeným lidem otevírá bránu k jejich intuici a vnitřnímu poznání
- pomáhá nám rozvíjet a projevovat náš vnitřní potenciál, přivádí nás na naši skutečnou životní cestu.

Číslo esence: 
04
Světová strana: 
Sever
Motto: 
Duch ohně a anděl zkázy.
Živel: 
Země