Motýlí esence

Sluneční motýlí barevné esence představují ve vývoji AURA-SOMY krok nesmírného významu a možnost objevení nových stavů vědomí. Jsou podobné barevným tinkturám. Rozšiřují terapeutické působení barvy do vyšších poloh našich bytostí, aby tak rozvinuly náš maximální potenciál.

Dosud bylo možno pracovat pouze s jemnými energiemi barev v jejich hrubší formě - tak říkajíc seslané frekvence, které jsou přijímány na fyzickém/eterickém plánu života.

V případě Motýlích esencí byl Erik podporován samotnými Slunečními bytostmi, které energetizovaly každou esenci zvlášť. Tento proces dovoluje Slunečním esencím být nositeli originální vibrační frekvence, která byla každé barvě přidělena jejím zdrojem - Sluncem.

Obsahují energie barev v jejich nejvyšším stavu, ve stavu, ve kterém opouštějí úrovně Slunce, předtím, než jsou vysílány do úrovní života. Každá barva je étericky spojena s druhem motýlů, odtud jejich jména. Doposud AURA-SOMA užívala energii barev tak, jak se manifestují v éterico-fyzické rovině zde na Zemi, nyní se ale dostáváme o krok blíže původu barvy. Tím, jak se vibrace barev stávají čistší a silnější, naše schopnost pracovat na jemnějších aspektech nás samotných vzrůstá.

V laboratořích AURA-SOMY pracuje Erik s jemnými energiemi ve velmi úzkém spojení. Tento vztah blízké spolupráce s neviditelným se vyvíjí. Nové věci se projeví, když příjde jejich čas. Nyní je takovýto čas a za úzkého vedení přivádíme energie barev přímo z jemnějších říší. Motýlím esencím je dodávána energie - jsou oživovány ze sluneční energie barev, přímo od Slunečních bytostí. Motýli jsou pozemským projevem této energie, jejím zdrojem však oni sami nejsou. Jsou zářivě barevnými posly, kteří reprezentují Sluneční bytosti barev. Motýli ztělesňují jemné energie stejně jako květiny, drahokamy, krystaly, mořští tvorové a mnozí další.

Motýlím esencím AURA-SOMY byla dána sluneční jména jejich přesného zabarvení a odstínu. Tato paleta 28 esencí pokrývá celý rozsah dvoubarevných lahviček „Balance“ plus kombinaci sedmi barev spektra, kterou nazýváme „Duhoví motýlci“ (28. esence).