Mistrovská sada

Error message

  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /www/doc/www.bsvet.cz/www/new/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: value in _text_sanitize() (line 321 of /www/doc/www.bsvet.cz/www/new/modules/field/modules/text/text.module).

Božské vědomí stvořilo Paprsky a Mistry a proto může být Světlo
řízené Božskou myslí přijímáno lidskými bytostmi.

Lahvička 9: 
Popis lahvičky 9: 
spojuje hmotu a ducha. Protože je výslednou barvou této lahvičky lila, pojednává o trnsformaci nečistého, které brání člověku vnímat Božskou jiskru v sobě a v ostatních. #58 je silnější variantou #20 - Dětské záchrany, a je možno je vzájemně zaměňovat.
snadňuje intelektuální hledání a přijímání moudrosti. Tato esence připravuje vědomí k osvícení, spojuje říši Dévů s Lidskou a Lidskou říši s říší Andělskou.
je lahvičkou Lásky. Tato esence odhaluje energii Univerzální Matky, léčí tam, kde je třeba ve všech rovinách. Transformuje vášeň na soucit. Urychluje duchovní rozvoj tím, že obnovuje schopnost dávat a přijímat Lásku.
napomáhá synchronizovat život - být ve správný čas na správném místě. Umožňuje opustit minulost, uvolnit se a vydat se novým směrem s obnovenou schopností vize a rozhodování.
je duchovní očistou, pomáhá rozvoji očistou a rozložení Karmy. Přináší jas a vizi, posiluje mentální sílu a podporuje všechny léčitele a média.
slaďuje člověka s principy Božského člověka a posiluje v něm Kristovo vědomí. Pomáhá odhodlání prohlédnout vlastní účel a transformuje vlastní Já skrze jeho ukřižování či oběti.
je esencí rituálů a alchymistických přeměn, je klíčem k vyššímu vědění a absolutní kontroly myšlení. Je to esence Mistra léčitele a učitele, který je ochoten hledat dokonalost ve všech rovinách a také uskutečňovat sny.
osvobozuje a léčí všechny rány - pomáhá se uvolnit a dovolit Boha. A když se člověk vymaní ze starých vzorů, je osvobozen ze žaláře vlastního konání a je schopen rozpoznat a akceptovat, že jeho pravý Mistr je v něm samém.
odstraňuje bariéry a bloky na tělesné i psychické rovině. Napomáhá spojení s vlastní Duší, odevzdání se univerzální Vůli, aby mohla Božská vůle působit skrze personalitu transcendentně.
otevírá cestu do chrámu Pravdy tím, že zpřístupňuje ideologii Nového věku a odhaluje co je třeba z náboženství a minulých věků. Tato esence vzorem spravedlnosti, slitování a upřimnosti a vyrovnává faktory, které nejsou v rovnováze.
slouží hledačům, kteří potřebují odpověď na otázku nebo problém. Esence je schopna překonat jakékoliv omezení. Trans -dimenzionálně otevírá cestu ke Kosmické mysli.
umožňuje poznat transpersonální princip Matka/Otec v jeho nejvyšší úrovni.Esence pozvedá Tělo/Mysl k nejvyššímu poznání, odkud je možno vnímat vše.
podporuje tvořivost a výraz pocitové stránky našeho nejvyššího Já. Komunikace, která je založena na technologii křemíku - např. počítače, je velmi podporována touto zcela Atlantskou energií.
povzbuzuje obnovu na všech rovinách, podporuje nové začátky a otevírá cestu k vnímání srdcem. Přináší kombinaci klidu a síly, zbavuje strachu, osvobozuje psyché a dokončuje Karmu z minulosti.
podporuje průkopníky "Vědomí nového věku", protože je těsně spojena s pokrokem Božských věd, výzkumem prostoru. Má schopnost pracovat s našimi jemnými těly mimo vnímaný prostor a čas.