Tarot

Aura-Soma Tarotové karty  

Tarotové karty Aura-Soma (dříve též zvané Tarotové karty nového věku) jsou jedinečné tím, že kombinují inspirační techniky (Vicky Wallová) se znalostí Kabbaly a esoterických systémů (Mike Booth). Toto spojení dovoluje uživateli získat novou a unikátní perspektivu na starobylou moudrost.

Výběr tarotové kartyBrožurka online
Česká tištěná brožurka

Barva každé karty se přímo vztahuje k jedné ze 100 lahviček Equilibrium. Základní klasický symbolismus minulosti je zkombinován s novými vizuálními interpretacemi zahrnujícími objevy nových vhledů a moudrosti. Vrchní strana karet je také ilustrována, aby je bylo možno používat k meditativním zkušenostem.

100 tarotových karet zahrnuje Hlavní Arkánu, (karty 0-22), 56 karet Malé Arkány, (23-78) a zbývajících 22 (79-99) zahrnuje druhou úroveň Hlavní Arkány. Součástí balíčku je příručka, která poskytuje základní vysvětlení ke každé kartě, instrukce k výkladu.

Brožura "Aura-Soma Tarot"

Tento doprovodný text k Tarotovým kartám napsal Mike Booth. Tento průvodce vás zve na cestu k centru vašeho bytí. V tomto centru získáte přístup ke znalostem, které vás budou podporovat v práci na energiích jednotlivých karet ve vašem každodenním životě.

Hedvábné plátno se stromem života

Toto nádherné hedvábné plátno (velikosti 1,35 x 2,10 m) má na sobě vytištěn strom života. Vzor zahrnuje stezky stromu, které zobrazují hebrejské písmeno, tarotové karty a planety. Plátno je možno rozprostřít na podlahu a umístit lahvičky na příslušné planety. Plátno je také vhodné k pověšení na stěnu.

Laminované tarotové postery

Dvacet tři laminovaných tarotových posterů (20 x 33 cm) má vytištěno ilustrace karet Hlavní Arkány. Postery dodávají krásu nádherným ilustracím karet. Laminace zajišťuje ochranu proti poškození a umožňuje v případě potřeby jejich čištění.

Brzy bude k dostání dalších 19 posterů zobrazujících druhou úroveň Hlavní Arkány (79-99).

Výběr tarotové karty