Pallas Athena a Aeolus

Možné účinky a oblasti použití: Kvintesence Pallas Athena a Aeolus zosobňuje tvůrčí vyjádření lásky a krásy. Tito Mistři ve spánku spujují nebe a zemi a odhalují vědomé mysli člověka jeho podvědomí, aby ho dokázal lépe zpracovat. Představují ukotvení božské matrice zde na zemi a její uvádění v život. Pallas Athena nám připomíná, že bohatství, naše aktivity i způsob života jsou tu od toho, aby se skrze ně mohl projevovat duch. Tento barevný paprsek představuje dokonalé přijetí hmotného světa, ale pomáhá také překonávat naši připoutanost a závislost na hmotě. V tomto stavu důvěry a lásky budeme vedeni na cestu integrity, která nás přivede k účelu našeho života. Pallas Athena a Aeolus (princip Matky/Otce) pomáhá přivádět snový život více do vědomí a umožňuje tzv. „bdělé snění“ - tedy sny, do kterých můžeme svým vědomím zasahovat. Bývá to užitečné zejména při překonávání starých vzorců chování. Pomáhá také při objasňování vlastních snů i snů jiných lidí. Přináší hluboký vhled do snové symboliky. Tento barevný paprsek nás vede k chápání toho, jak vypadal vztah starobylých kultur k zemi. Dokážeme pak lépe vycítit, co potřebuje země jako celek a jaké jsou potřeby mikroprostředí, ve kterém se momentálně nacházíme. Usnadňuje také přístup k šamanským tradicím, Spojuje s řeckým a římským světem mýtů a bohů, především v archetypálním smyslu. To znamená, že pomáhá objevit archetyp, který je ztělesněn v naší psychice.

Meditace: Jak bylo řečeno, hodí se tato substance zvláště pro práci se sny. Měla by se tedy používat večer před spánkem. V případě, že si nevíte rady s nějakou otázkou či problémem a chcete získat pomoc prostřednictvím snu, použijte tuto kvintesenci těsně před ulehnutím. Představujte si přitom, že onu otázku nebo problém formulujete slovy nebo krátkou větou a píšete ji na tabuli nebo na kus papíru. Opište nyní svým vnitřním zrakem kolem věty kruh bílého světla a poproste o pomoc. Potom se ponořte do spánku. Když se v noci probudíte, představte si opět stejný obraz: problém písemně formulovaný a obklopený bílým světlem. Tak zůstane vědomí, nebo lépe řečeno s vědomím spojené podvědomí v kontaktu s Celkem. Může se stát, že se příštího rána probudíte s nápadem, jak problém řešit, nebo s odpovědí na danou otázku. Možná vás napadne i mnoho jiných myšlenek. Nazapomeňte za to poděkovat. Nejste-li s tímto způsobem práce ještě dostatečně seznámeni, nebuďte zklamaní, když napoprvé nepřinese výsledky. Nic to neznamená. Musíte jen trochu trénovat a toto cvičení po určitou dobu stále opakovat.

Číslo quintesence : 
08
Základní téma: 
Práce se sny
Tarotová karta: 
Vůně: 
Květinová