Sady lahviček


 

Většinou začínáme pracovat s lahvičkami Aura-somy výběrem čtyř lahviček, což je standardní a doporučený postup Aura-somy. Postupně se mohou vyvíjet vlastní úvahy o tom, jak na cestě objevování a práce s Aura-somou pokračovat.
Aura-soma navhuje začít se Základní čakrovou sadou. Je to výběr lahviček vyvážený pro začátek práce. Sami si pak můžeme přidávat další speciální sady v okamžiku, kdy pro to budeme cítit správné načasování.