Maha Čóhan

Možné účinky a oblasti použití: Umožňuje vyjadřování a komunikaci ze srdce, navazuje spojení s naším „vnitřním učitelem“ i hluboký kontakt s naším „vnitřním Mistrem“. Tato kvintesence a tento barevný paprsek je určen pro pracovníky světla a „válečníky duhy“. Doporučuje se také lidem, kteří se snaží učením nebo v masmédiích prezentovat dávnou moudrost tak, aby byla i v této době použitelná. Vede „srdce“ ke schopnosti se vyjádřit, dává nám uvědomění si toho, co z našich pocitů je zapotřebí sdělit. Tento lemurský Mistr nám pomáhá vytvořit energetické spojení mezi naší myslí a duchem a propracovat se tak k nejhlubšímu vědění, které je starší než počátky vědy. Buduje v naší auře vyšší a rychlejší frekvence, než jaké si lidé dokázali ze starých dob udržet. Maha Čóhan je tedy „Akvamarínem věku Vodnáře“ -zosobněním atlantského znovuvzkříšení. Prostřednictvím této kvintesence mohou Mistři i žáci ukázat Maha Čóhanovi svůj zájem spolupracovat na výstavbě jeho „Nové civilizace světla“ a na jejích zákonech. (Tuto civilizaci nyní budují uvědomělé rozvinuté duše - Pracovníci světla. Představuje pozvání k vnitřnímu učiteli, vnitřnímu Mistrovi, aby skutečně vstoupil do života člověka, avšak ne z důvodu nutnosti, nýbrž proto, že uživatel je skutečně připraven se učit.

Meditace:  Po aplikaci této kvintesence se pohodlně usaďte a uvolněte se. Představte si, že ve vašem středu sídlí nepatrná, nesmírně silná světelná bytost, váš vnitřní učitel, váš vnitřní Mistr. Udělejte si čas, abyste si ozřejmili na všech rovinách, že tato božská jiskra vám stále patřila i patří a že to ode dneška už nikdy nezapomenete. Poděkujte na konci meditace světelné bytosti za to, že se vám ukázala. S tímto návodem můžete učinit mnoho. Můžete například ve své představě podobu zvětšit a prozkoumat, jak vypadá: Tak jako vy sami? Jako někdo, koho znáte nebo jste dříve znali? Jako nějaký světec, známá osobnost, dochovní učitel? Jako nějaká postava z bible, z jiných knih moudrosti, z mytologie? Buďte při tomto cvičení naprosto uvolnění a prostě čekejte, co se před vaším vnitřním zrakem vynoří. Může se stát, že zpočátku žádnou informaci nezískáte. Potom byste měli toto cvičení praktikovat po delší dobu. Možná také uvidíte a ucítíte něco jiného než nějakou osobu - třeba symbol, který bude stejně důležitý. Zůstaňte otevření, nedělejte si žádné pevné představy o tom, co by se mělo stát. Připravte se na překvapení. Je docela dobře možné, že dnes postřehnete jinou energii, osobu, jiný symbol než za jeden či dva roky. Během vývoje budou nastávat změny. Máte-li problémy, můžete požádat o radu též vašeho vnitřního Mistra. Můžete ho poprosit o útěchu, když se cítíte sami a zoufalí. Měli byste si však být neustále vědomi toho, že tato bytost, tato jiskra ve vás není Bůh sám, ale jen jiskra z něho: a že se v případě pochybností můžete vždy obrátit na „originál“, na pramen, na Boha.

Číslo quintesence : 
13
Mistrovská barva: 
Základní téma: 
Vyslovit, co člověk cítí. Vybudovat citové vztahy (k sobě samému, k ostatním lidem, k přírodě, ke všemu)
Tarotová karta: 
Vůně: 
Sladká a hluboká