Archandělská esence Raphael

Energie archanděla Rafaela nám umožnňuje nalézt cestu k vnitřním zdrojům naší duševní tísně, která se často manifestuje jako nemoc. Pomáhá nám odhalit nevyřešené emoce, aby mohlo dojít k jejich vyléčení.
Rafael je vládcem ctností, pomáhá nám zlepšit úsudek a komunikační schopnosti, dosáhnout větší mentální síly. Spojuje mužský a ženský aspekt a odstraňuje protiklady, podněcuje rozvíjení vyšších duchovních schopností. Léčí srdce lidí a povzbuzuje k víře v zázrak uzdravení.

Esence Archanděl Rafael:
- posiluje důvěru ve vlastní intuici a schopnost jejího vyjadřování
- přináší ztišení, mír, pocit pohody a celistvosti
- v obtížných situacích pomáhá k odpoutanosti a k hlubšímu vhledu do příčin a souvislostí
- zostřuje smyslové vnímání, zlepšuje schopnost koncentrace a pomáhá rozlišovat důležité od nepodstatného
- navrací nás k sobě samým, otevírá vhled do neprobádaných hlubin naší bytosti, z něhož pak může vzejít skutečná proměna a léčení
- pomůže vyčistit mysl po náročném dni a navodit hluboký, regenerující spánek a jasnější sny.

Číslo esence: 
03
Světová strana: 
Východ
Motto: 
Božský lékař a veselý společník – léčivý nástroj.
Živel: 
Vzduch