Serapis Bey

Možné účinky a oblasti použití: Přináší očistu, jasnost a nové začátky. Tato posvátná esence nás vylaďuje na energie hvězd, starých kultur a vlastní prý klíč od říše minerálů. Velmi dobře se proto hodí pro práci s krystaly, neboť dokáže odrážet všechny barvy (duhový efekt). Serapis Bey přináší zkušenost výstupu k tomu nejvyššímu skrze očistu jemných těl. Poskytuje jasnot účelu a vize. Očišťuje prostor na konci léčebného nebo terapeutického sezení a pomáhá terapeutovi velmi účinně očistit auru, přivést ji do rovnováhy, uzavřít a chránit. Pro očistu prostoru můžeme namíchat 12 kapek této kvintesence do šálku vody a nalít do rozprašovače. Umožňuje klientům snáze integrovat jejich zkušenost. Rozšiřuje elektromagnetické pole. Do situací plných bolesti, konfliktů a utrpení vnáší hloubku porozumění. Pomáhá lidem vyladit se na hvězdnou energii astronomicky a astrologicky a tím se napojit na vibrace energie hvězd. Člověk tak může navázat kontakt s kulturami, které možná z hvězd ovlivňovaly zemi -- telepaticky, mentálně nebo skutečnými návštěvami. Je vhodný zvláště pro práci s křemennými krystaly, tj. s horskými křišťály, které se dají považovat za klíče od říše nerostů. (Jestliže by se někdo chtěl intenzivněji zabývat kameny, drahokamy a krystaly, doporučujeme mu, aby začal přávě s horským křišťálem.) Serapis Bey pomáhá nalézt vnitřní dimenze křišťálu a porozumět poselstvím a darům, které pro nás krystaly mají. Dá se také použit k energetické očistě všech minerálů.

Meditace: V následujících řádkách naleznete úvod k navázání kontaktu s krystalem, zejména s krystalem křemenným. Najděte ve svém domě nebo bytě místo, kde budete co nejméně rušeni a co nejvíce ponecháni sami sobě. Vezměte krystal do ruky. Použijte Serapis Bey podle návodu a potom rozetřete trošku prstem na každé straně kamene. To vás očistí od vnějších vlivů, se kterými byste se mohli setkat a budete také chráněni. Kromě toho vzniká tímto způsobem vzájemná rezonance. Nyní vyšlete kameni myšlenku, že k vám může promluvit. Mnohé kameny nesou v sobě množství informací, které poměrně lehce předávájí a které v několika nebo dokonce v mnoha meditačních sezeních sdělují. Jiné možná mlčí. V tomto případě je důležité, abyste velmi přesně pozorovali, k jakým změnám během vaší meditativní činnosti s kamenem ve vás samých dochází. Někdy jsou totiž daná znamení tak jemná, že je lze zjistit pouze na základě sotva postřehnutelných reakcí. Nechte kámen říct všechno, co by říci chtěl. Zacházejte s ním s respektem jako s přítelem. Neměl by se cítit zneužitý a využitý, avšak jako vítaný pomocník. Možná budete mít možnosti jej „naprogramovat“. To se děje následujícím způsobem: Když už se vám podařilo navázat s krystalem důvěrný vztah, můžete se ho při meditaci zeptat, zda je připraven přijmout téma, které je pro vás důležité. Např. určitou důležitou energii, se kterou byste chtěli navázat hlubší vztah nebo nějakou myšlenku, kterou se zabýváte a do které byste chtěli s jeho pomocí hlouběji proniknout. Vnímejte, zda to bude chtít udělat. Máte-li pocit, že by to udělat nechtěl, tak to také nedělejte. Možná se ho na to zeptáte později, možná nikdy. Ale když je ochoten to udělat, předejte mu tuto myšlenku mentálně a pokaždé, když se jí budete při meditaci nebo modlitbě zabývat, zařaďte k tomu zcela vědomě to, čím přispěje krystal. Váš kámen rostl v zemi neuvěřitelně dlouhou dobu a má přístup k dimenzím, které nejsou našemu rozumu dostupné. Kdoví, možná má kámen přátele, kteří vám, jako svému příteli, pomohou.

Číslo quintesence : 
05
Barva: 
Mistrovská barva: 
Základní téma: 
Očista
Tarotová karta: 
Vůně: 
Kořeněná a květinová